Amulius, Roma mitolojisine göre Numitor'un kardeşi ve Procas'ın oğluydu. Kardeşi Numitor Alba Longa'nın kralıydı. Amulius kardeşini tahttan indirip kendisi başa geçmişti. Amulius Numitor'un kızı Rea Silvia'yı Vesta rahibesi olmaya zorladı, böylece Rea bakire kalacak ve Amulius'u devirecek evlatlar doğuramayacaktı. Ancak Rea, Mars'ın tecavüzüne uğramış, Romulus ve Remus'u doğurmuştu.

Amulius Rea Silvia'yı yeminini bozduğu gerekçesiyle canlı canlı gömmüş ve oğullarını da Tiber nehrine atmıştı. Ancak nehir tanrısı Tiberinus ikizleri bulmuş ve onları emzirmesi için dişi bir kurta vermişti. Ardından da Rea Silvia'yı kurtarmış ve onunla evlenmişti.

Kaynakça değiştir