Rhea Silvia

Rhea Silvia (Ilia adıyla da bilinir) efsaneye göre Roma şehrini kuran Romulus ve Remus adlı ikizlerin annesiydi. Hikâyesi Titus Livius'un Ab Urbe Condita adlı kitabında anlatılır.

Rhea Silvia
Rhea Silvia by Jacopo della Quercia - Santa Maria della Scalla (from Fonte Gaia) - Siena 2016.jpg
Fonte Gaia'daki Heykel
Özellikleri
Alanı İkizlerin annesi Romulus ve Remus
Mekânı Tiber
Kişisel bilgileri
Ebeveynler Numitor (Livy'nin hesabında)
Eşi Mars, Tiberinus
Çocuklar Romulus ve Remus

EfsaneDüzenle

Efsaneye göre Aeneas'ın soyundan geliyordu ve Alba Longa'nın kralı Numitor'un kızıydı. Numitor'un kardeşi Amulius tahtı ele geçirdi ve Numitor'un oğlunu öldürdü. Amulius, Rhea Silvia (ve onun vasıtasıyla Numitor'un) varisi olmaması için Rhea Silvia'yı Vesta bakiresi olmaya zorladı. Vesta bakireleri otuz yıl boyunca bakire kalma yemini ederlerdi.

Ne var ki, Mars Rhea Silvia'dan hoşlanır ve ormanda kendisine tecavüz eder. Böylece Rhe Silvia ikizlere hamile kalır. Bunu öğrenen Amulius, Rhea Silvia'nın canlı olarak gömülmesini (bekaret yemini bozan Vesta bakirelerinin standart cezası) ve ikizlerin öldürülmesini emreder. Ancak ikizleri öldürmekle görevlendirilen uşak merhamet gösterir ve onları Tiber nehrinde akıntıya bırakır. Nehir tanrısı Tiberinus ikizleri bulur ve onları kendi yavrularını henüz kaybetmiş Lupa adında dişi bir kurta emzirmesi için verir. Ardından Tiberinus Rhea Silvia'yı kurtarır ve onunla evlenir.

Titus Livius hikâyeyi biraz daha farklı bir şekilde aktarır. Ab Urbe Condita'da Tiber nehri taşar ve çamurlu zeminin ikizleri boğmak için yeterli olacağı düşünülerek askerlere bebekleri Tiber'e bırakmaları emredilir. Ayrıca Titus Livius ikizlerin bir kurt tarafından emzirildiği konusunda da şüphelidir. Livius sonunda ikizleri büyüten ve bir çobanın karısı olan kadının diğer çobanların Kurt olarak adlanrıdığı bir fahişe olduğunu ileri sürer. Romulus ve Remus daha sonra Roma'yı kurmuş ve Amulius'u tahttan indirip Numitor'u tekrar Alba Longa'nın kralı yapmışlardır.

EtimolojiDüzenle

Rhea Silvia ismi ufak bir tanrısallık, ormanların yarı tanrısını ima eder. Silvia orman anlamına gelir. Rhea ise res ve regnum ile ilişkilendirilebilir. Aynı zamanda Yunanca rheô, yani akıntı anlamına da geliyor ve Rhea Silvia'nın Tiber nehrinin ruhu ile olan ilişkisini aktarıyor olabilir. Carsten Niebuhr Rhea Silvia ismini "suçlu" anlamına gelen Rea ve "ormanların" anlamına gelen Silvia ile ilişkilendirmiş ve ismin "ormanın suçlu kadını" anlamına geldiğini tahmin etmiştir.