Amr bin Hişam veya Müslümanlarca bilinen adıyla Ebû Cehil (? - 17 Mart 624) (Arapça: أبو جهل) (Farsça: عمرو ابن هشام) (Urduca: ابوجہل), Mekke'nin eski liderlerinden biridir. Müslümanlara karşıt olan davranışları dolayısıyla tanınmıştır.

Amr bin Hişam
Arapça عمرو بن هشام
Doğum Mekke
Ölüm 17 Mart 624
Medine yakınında
Bedir Muharebesi
Diğer ad(lar)ı Ebû Cehil
Ebu'l-Hakem
Çocuk(lar) İkrime bin Ebû Cehil

Ömer bin Ebî Rabî'a'nın kardeşi[1] ve Ömer bin Hattab'ın amcasıdır. Muhammet'in ezeli düşmanı ve İslama ve ilk Müslümanlara karşı muhalefetin bayrak taşıyıcısı.

HayatıDüzenle

Toplum hayatıDüzenle

Ebu'l-Hakem (TürkçeBilgeliğin Babası) olarak da bilinirdi, çünkü Kureyş kabilesi içinde bilge bir adam olarak kabul edilirdi. Amr bin Hişam yeni gelişmekte olan İslam dininin en güçlü rakiplerinden biriydi ve insanlara karşı agresif bir tutumu vardı, bu yüzden Müslümanlar onu Ebû Cehil (Arapçaأبو جهل) (TürkçeCahilliğin Babası) takma adıyla andı. Kureyş kabilesinde Mahzûmoğullarının üyesiydi ve Mekke şehrinin[2] (Muhammed'in ordusuna teslim olmadan önceki) lideriydi. Muhammed'i sevmezdi ve eline fırsat geçtiği zaman onu hicvederdi.[kaynak belirtilmeli] Sahibi olduğu kervanlarla gezip yeni şehirler görmeyi severdi. Hurmaya, süte ve kırmızı ete karşı bir zaafı vardı. Tezcanlı ve agresif biriydi.[kaynak belirtilmeli] Amr bin Hişam, İkrime bin Ebû Cehil isminde bir oğula sahipti, oğlu daha sonradan İslam dinine geçmiştir.[kaynak belirtilmeli]

İslam'la olan ilişkisiDüzenle

Amr, İslam'a çeşitli derecelerde karşıt olan kabile reislerinden biriydi.[2]

Kabileden birileri İslam dinine geçerse Amr, o kişiyle kabile dostları önünde dalga geçerdi, böylece o kişi saygınlığını yitirirdi.[kaynak belirtilmeli]

İslam dinine geçen tüccarlar da Amr'dan zarar gördü. İslam'a geçen bir tüccar haberi aldığı anda kimsenin o tüccarla iş yapmamasını isterdi. Sonuç olarak, İslam'a geçen tüccarlar kendi mallarını satamayıp yoksullaşırdı.[kaynak belirtilmeli]

Amr'dan en çok zarar gören hür insanlar, sosyal statüsü olmayan yoksullardı. Amr bu kimseleri bazen tartaklardı ve dostlarının da kendisi gibi yapmalarını isterdi. En büyük İslam karşıtlarından biriydi.[kaynak belirtilmeli]

Politeist Kureyş'e ait olan köleler İslam'a geçtiklerinde ağır bir şekilde cezalandırılırlardı. Bu cezalar dövülmeyi veya kırbaçlanmayı, ardından susuz ve yemeksiz bırakılmayı içeriyordu.[kaynak belirtilmeli]

Amr, Harithah bint al-Muammil isimli, İslam için önemi olan köleyi döverek körleştirmiştir. Aynı zamanda Sümeyye bint Habbât'ın (bir sahabe olan Ammar bin Yasir'in annesi) evine gitmiştir ve ona mızrak saplayarak ölümcül bir şekilde yaralamıştır. Sümeyye, saplanan mızrak yüzünden ölmüştür ve bunun için İslam'daki ilk şehit olarak kabul edilir.[kaynak belirtilmeli]

Fiziki bakımdan kötü durumda olanlar, verilen cezalara dayanamayıp İslam'dan vazgeçmişlerdir. Ancak bazıları İslam'dan gerçekten vazgeçmemişlerdir ve gizlice ibadet etmişlerdir.[kaynak belirtilmeli]

Bedir MuharebesiDüzenle

Bedir Muharebesi'nden önce Sa'd bin Muaz, gayrimüslim dostu Ümeyye bin Halef ile Mekke'yi ziyarete geldi. Bir süre sonra Amr ile karşılaşıp onunla tartıştılar. Tartışma birden alevlendi ve Sa'd, Amr'ı Suriye'ye giden Mekke ticaret yolunu kesmekle tehdit etti. Böylece Amr, Ümeyye'ye kendisinin Muhammed tarafından tehdit edildiğini söyledi.[2]

Amr, Bedir Muharebesi'nde Muaz bin Amr ve Muavvez bin Amr isimli iki erkek kardeş tarafından yaralandı. Daha sonra Abdullah bin Mesud tarafından öldürüldü.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Ibn Khallikan's Biographical Dictionary, trans. by Bn Mac Guckin de Slane, Oriental Translation Fund (Series), 57, 4 vols (Paris: Printed for the Oriental translation fund of Great Britain and Ireland, 1842-71), I 373.
  2. ^ a b c Sahih el-Buhari, 5:59:286