Ümeyye bin Halef

Ümeyye bin Halef (ö. 624, Bedir)[1], İslam dininin peygamberi Muhammed'e karşı çıkan Mekke'nin eski liderlerinden birisidir.

Ümeyye bin Halef
Arapçaأميّة بن خلف
DoğumMekke
Ölüm624
Mekke
Diğer ad(lar)ıEbû Safvân Ümeyye b. Halef b. Vehb el-Kureşî el-Cumahî
Çocuk(lar)Safvan bin Ümeyye
Akraba(lar)Übey bin Halef (kardeşi)

Mekke'nin ileri gelen ailelerinden Benî Cumah ailesindendir.

İslam'ın Mekke döneminde Muhammed'e açıktan karşı çıkmıştır. Kölesi Bilal'e dininden dönmesi için birçok işkence yaptı. Kardeşi Übey bin Halef ile, Muhammed'e karşı girişilen tüm faaliyetlere katıldı. Hicretten önce peygamberin öldürülmesine karar verilen toplantıda ve Muhammed Medine'ye giderken onu takip eden kişilerin arasında bulundu.

Muhammed'in, Bedir'de öldürüleceğini bildirdiği kişiler arasında adını duyunca bu muharebeye katılmak istememiştir.[2] Ancak Ebu Cehil'in ikna etmesiyle fikrinden vazgeçti ve savaş hazırlıkları için önemli katkılar sağladı.[3]

Bedir Muharebesi'nde eski dostu olan Abdurrahman bin Avf'tan yardım istemiştir. Onun koruması altında iken eski kölesi Bilal tarafından görülmüş ve etrafı sarılarak öldürülmüştür. Kimin eliyle öldüğü hakkında bilgi yoktur.[4]

Kaynakça değiştir

  1. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 42; sayfa: 305
  2. ^ Buhârî, Menâķıb, 25; Vâkıdî, s. 61
  3. ^ İA 42/305
  4. ^ Ümeyye b. Halef'in Esir Edilişi ve Öldürülüşü