Ametal

metal özelliği göstermeyen elementler

Ametal, metal özelliği göstermeyen elementlerdir. Isıyı ve elektrik akımını iletmek gibi metallere özgü özellikleri göstermezler. Ayrıca kendi aralarındaki ortak özellikleri yok denecek kadar azdır.[1] Genellikle karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flor, klor, brom, iyot ve soy gaz elementlerine ametal denir.[2]

Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunan ametaller vardır. Örneğin Oksijen, Azot, Hidrojen, Klor gibi elementler saf halde iken oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Brom sıvı bir ametaldir. Karbon, Fosfor, Kükürt, İyot ise oda sıcaklığında katı halde bulunur. Ametallere şekil verilemez. Çünkü katı olanlar kırılgandır, dövülerek işlenemezler. Mattırlar, ışığı yansıtmazlar. Grafit ve Fulleren hariç elektriği ve ısıyı iletmezler. Erime, kaynama noktaları düşüktür. Kendi aralarında kovalent bileşikleri, metallerle de iyonik bileşikleri oluştururlar. Genellikle moleküler halde bulunurlar. Oksijenli bileşiklerinin sulu çözeltileri asit karakterlidir. Son enerji düzeyinde 5,6 ve 7 elektron bulunur.

Metaller çözeltilerde katyonları (pozitif yüklü iyonları) oluştururken, ametaller anyon (negatif yüklü iyonları) oluşturma eğilimindedir. Metallerin aksine iyi iletken değillerdir ve elektronegatiflikleri çok yüksektir. Metaller ve ametaller arasında özellikler gösteren bazı yarı iletken elementler, "metaloidler" olarak da adlandırılır. Halojenler ve soygazlar da ametal doğadadır.

Hidrojen metal ya da ametal olarak kabul edilmez. Diğer ametaller grubunda incelenir.

Özellikleri

değiştir
 • Isı ve elektriği iletmezler. (Fulleren ve grafit hariç) (fiziksel)
 • Yüzeyleri mattır. (fiziksel)
 • Kırılgandırlar, tel ve levha haline dönüştürülemezler. (fiziksel)
 • Bileşiklerinde hem pozitif hem de negatif değerlikte olabilirler. (kimyasal)
 • Oda koşullarında katı,sıvı veya gaz hallerinde bulunabilirler. (fiziksel)
 • Elektron almaya isteklidirler çünkü son yörüngelerinde 5,6 ve 7 elektron barındırabilirler. (kimyasal)
 • Erime noktaları, kaynama noktaları ve yoğunlukları düşüktür. (fiziksel)
 • Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluştururlar. (kimyasal)
 • Metallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar. (kimyasal)
 • Oksijenli bileşikleri asidik özellik gösterir. (kimyasal)
 • Doğada moleküler halde bulunurlar. (kimyasal)
 • 1A grubunda sadece hidrojen ametaldir. (kimyasal)
 • Çok küçük cisimlerdir. (fiziksel)

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
 1. ^ "Ametaller". Kimya Kulübü. 12 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Aralık 2020. 
 2. ^ "Türkçe Bilgi: ametal". Türkçe Bilgi. 3 Kasım 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Aralık 2020. 
Alkali metal Toprak alkali metal Lantanit Aktinit Geçiş metalleri Zayıf metaller Yarı metal Ametal Halojen Soy gaz Bilinmeyen