Amajur el-Turki (Majur, Anajur ve Majura olarak da bilinir),[1] Abbasi Halifeliğinde bir Türk askeri subayıydı. El-Mu'tamid'in halifeliği sırasında 870'ten yaklaşık olarak ölümüne kadar Şam valisi olarak görev yaptı.

 
Abbasi Suriye Haritası (Bilad al-Sham)

Amajur hakkında Şam valiliği dışında çok az şey biliniyor;[2] Daha sonraki astronom Banu Amajur ailesi ile akraba olması mümkündür, ancak bu kesin olarak bilinmemektedir.[3] El-Mu'tamid'in tahta çıktığı sıralarda aldı ve birkaç yüz Türk askerinden oluşan bir birlikle Suriye'ye gönderildi. Başlangıçta isyancı İsa ibn el-Şeyh'in varlığından dolayı vilayet içinde otoritesini kurmakta zorluk çekti ve Şam civarında ikincisiyle savaşmak zorunda kaldı. Amajur çok daha küçük bir kuvvete sahip olmasına rağmen, İsa'nın ordusunu bozguna uğratarak ve oğlu Mansur'u öldürerek çatışmayı kazandı. Savaştan kısa bir süre sonra İsa, Ermenistan için Suriye'yi terk etti ve böylece Amajur'un vali olarak konumunu güvence altına aldı.[4]

Birkaç yıl boyunca, Amajur eyaleti sağlam bir şekilde yönetti. Yolları güvenli hale getirerek ve haydutlara karşı önlemler alarak düzeni sağladı ve ayrıca bayındırlık işlerinin inşasıyla uğraştı.[5] Bununla birlikte, aynı zamanda, valiliği sırasında baskıcı bir vergi rejimi uygulandı ve büyük bir enflasyon dönemi, yoksullukta genel bir artışa neden oldu.[6][7]

Abbasi naibi el-Muwaffaq, valisi Ahmed ibn Tulun'un bağımsızlık belirtileri gösterdiği için Mısır'a Amajur'u atamaya karar verdi. Amajur plan konusunda biraz isteksiz olsa da, general Musa ibn Bugha, kararı uygulamak ve onu eyalete yerleştirmek için gönderildi. Ancak sefer, Rakka'da durdu ve Musa'nın askerleri ona isyan edip onu Irak'a dönmeye zorladığında sona erdi; Sonuç olarak, Mısır İbn Tulun'un

n kontrolünde kaldı.[8]

Amajur yaklaşık olarak 878 yılında öldü..Küçük oğlu Ali kısa bir süre sonra vali olarak yerini aldı; Ancak aynı yıl, İbn Tulun onun ölümünden yararlanmaya karar verdi ve eyaleti kendi topraklarına katarak Suriye'ye yürüdü.[9]

Kaynakça

değiştir
Özel
  1. ^ Gil, p. 300; Abu al-Fath, p. 36, al-Kindi, p. 215, al-Mas'udi, p. 67
  2. ^ Cobb, p. 40
  3. ^ Pingree, "Banu Amajur"
  4. ^ Gil, p. 300; Cobb, p. 39; al-Ya'qubi, pp. 618, 620, 621; al-Tabari, pp. 116-17; Ibn al-Athir, p. 226; al-Kindi, p. 215
  5. ^ Cobb, pp. 15, 41; Ibn 'Asakir, pp. 218-20
  6. ^ Abu al-Fath, p. 98. From 872 until 878 Ahmad ibn al-Mudabbir was in charge of financial affairs in Damascus, Jordan and Palestine; Gottschalk, p. 880
  7. ^ "Islamic Manuscripts;" Ettinghausen, p. 74
  8. ^ Lewis, p. 179; al-Kindi, pp. 217-18
  9. ^ Cobb, p. 41; Lewis, p. 179; Ibn al-Athir, p. 277; al-Kindi, pp. 219-20; Ibn 'Asakir, p. 220. According to al-Mas'udi, pp. 67-68, Ibn Tulun had already been marching toward Syria when Amajur died.
Genel