Alpin çayırlar, yüksek dağlık alanlarda ağaç yetişme sınırının üstünde görülen çayırlıklara verilen ad. Türkiye'de Doğu Anadolu Dağları, Toros Dağları ve Kuzey Anadolu Dağları'nda alpin çayırlara rastlanır. Alpin çayırların bulunduğu bölgelerde ağaç yetişmez. Bunun nedeni yağış azlığı değil ortam ısısının düşük olmasıdır. Alpin çayırlar Akdeniz kıyılarında 2300-2500 metre, Karadeniz kıyılarında 1900-2200 metre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 2800 metre civarında görülür. Dağlardaki kalıcı kar ve buzullar alpin çayırların üst sınırını oluşturur. Alpin kuşağın yukarı kısımlarında sıcaklığın düşük olması nedeniyle ot bile görülmez. Bu alanlarda kayaların üzerinde yosun ve likenlere rastlanır. Kardelenler, menekşeler, zambaklar, kar çiçekleri, yıldız çiçekleri bu bitki topluluklarına örnek verilebilir.

İsviçre alpin çayırları