Akson uçları (akson terminali), bir aksonun dallarındaki distal uçlardır. Akson sinir lifi, sinir hücresinin (nöron) ince uzun bir çıkıntısıdır. Bu lif, aksiyon potansiyel olarak adlandırılan elektriksel uyartıları, sinir hücresinin gövdesinden (soma), diğer sinir hücrelerine iletir.

Bir akson ucundaki etkileşim: A sinir hücresi, akson ucunda B sinir hücresine bir sinyali iletiyor. B'de bu sinyali alıyor. Özellikler: 1. Mitokondri. 2. Nörotransmitterli sinaptik vezikül. 3. Otoreseptör. 4. Nörotransmitteri iptal edilen sinaps (serotonin). 5. Postsinaptik reseptörler nörotransmitter tarafından etkinleştirildi (bir postsinaptik potansiyel iletimi). 6. Kalsiyum kanal. 7. Bir vezikülün ekzositozu. 8. Yakalanan nörotransmitter.

Sinir hücreleri birbirleriyle karmaşık olarak bağlıdırlar. Bir nörondan diğerine uyartı iletmek için, elektrokimyasal sinyalleri ve nörotransmitter kimyasalları kullanır. Komşu nöronlardaki akson uçları, sinaps olarak adlandırılan küçük bir boşluk tarafından ayrılır. Uyartılar bu boşluktan karşıya iletilir. Akson ucu ve ona bağlanan nöron bazen, "presinaptik" nöron olarak da adlandırılır.

Sinir uyartısını serbest bırakma

değiştir

Nörotransmitterler, bir sinapsin presinaptik tarafındaki akson ucu zarı altında kümelenen sinaptik vezikül içinde paketlenir. Akson uçları, presinaptik hücrenin elektriksel uyartısını serbest bırakmak için gelişmiştir. Uçlar, kimyasal sinaps olarak adlandırılan bir boşluk içindeki maddelerin, sonraki nöronun uçları ile dendritleri arasında iletilmesine olanak sağlar. Bilgi bu boşluğa bağlanan postsinaptik hücrenin dendrit reseptörleri tarafından alınır. Nöronlar birbirlerine değmez. Fakat sinapslardan karşıya iletişim sağlanır.

Etkileşim haritası

değiştir
Tipik sinir hücresinin yapısı
Akson ucu

Nörobiyoloji doktoru Prof. Dr. Wade Regehr, beyinde meydana gelen sinaptik etkileşimi görmek için bir yöntem geliştirdi. Boyaya kalsiyum eklendiğinde floresansın özellikleri değişir. Floresans mikroskop tekniklerini kullanılarak kalsiyum seviyeleri algılanır ve böylece presinaptik nöronda kalsiyum akar. Psikolojik süreçler ve mekanizmalar üzerinde çalışma epilepsi, şizofreni ve majör depresif bozukluk gibi psikolojik bozuklukları daha iyi anlamaya yardımcı olduğu gibi bellek ve öğrenmeyi de geliştirir.

Ayrıca bakınız

değiştir