Ranvier boğumu, miyelinli nöronların aksonlarında miyelin maddesini oluşturan Schwann hücreleri arasında kalan boşluktur.

Tipik sinir hücresinin yapısı
Ranvier boğumu

Nöronun akson ucundan gelen uyartı (impuls) bu boğumlardan elektriksel sıçramalarla ilerlerler.