Ranvier boğumu

Ranvier boğumu, miyelinli nöronların aksonlarında miyelin maddesini oluşturan Schwann hücreleri arasında kalan boşluktur.

Tipik sinir hücresinin yapısı
Ranvier boğumu

Nöronun akson ucundan gelen uyartı (impuls) bu boğumlardan elektriksel sıçramalarla ilerlerler.