Abazglar veya Abasglar (Yunanca: Abasgoi) Abhazya bölgesindeki eski kabilelerden biridir. Bu kabileden ilk kez MS 2. yüzyılda Flavius Arrianus söz etmiştir. Bu tarihte Abazglar, Apsillerin kuzeyinde ve yaklaşık olarak bugünkü Oçamçire ilçesi sınırları içinde yaşıyorlardı. Lazika Savaşı (550) sırasında, Abazglar Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'na karşı ayaklandılar ve Sasaniler'den yardım istediler. Ancak General Bessas, Abazg İsyanı'nı bastırdı.

Kolhis, İberya ve Albanya'yı gösteren 1666 tarihli Guillaume Sanson'un haritasında Abasgi

6. yüzyılda kuzeye doğru yayıldılar ve Gumista nehrinden Bzıp nehrine kadar olan bölgeye hakim oldular. Bu bölgenin kuzeybatısında ise Sanigler yaşıyordu. Arrian zamanında, Abascus veya Abasgus nehri ya da Karadeniz'e akan kimliği belirsiz bir nehir kıyısında yaşadıkları söylenmektedir.

Abazglar, günümüz Abhazların ataları olarak kabul edilir ve Gürcü etnonimi (Gürcüce: აფხაზი apkhazi) "Abhaz" ismi Abazgların isminden gelmektedir. Abazglar, Yaşlı Plinius, Strabo ve Arrian tarafından bahsedilmiştir; 6. yüzyıl Bizans tarihçisi Prokopius, savaşçı olduklarını, ağaç tanrılarına taptıklarını ve Jüstinyen'in sarayına hadımlar sağladıklarını yazdı.

Ayrıca bakınız değiştir

Apsiller

Kaynakça değiştir