Abazg İsyanı 550 yılında Bizans hegemonyasına karşı Abazgia'da gerçekleşen ayaklanmadır.

Ayaklanmanın birincil nedeni, Bizanslıların Abazgia'da yeni yönetim kuralları oluşturma girişimi ve bölgede tam hâkimiyetlerini kurma denemeleriydi.

Abazglar ayaklandılar ve kendi yöneticilerini (Batı Abazgia'da Skeparna ve Doğu Abazgia'da Opsite) yeniden seçtiler ve Sasani Şahı I. Hüsrev'den yardım istediler. Hüsrev ayaklanmacılara bir ordu gönderdi ancak bu yardım gerçek bir sonuç getirmedi. Bizans ordusu, ulaşılmaz Trakei Kalesi'nde tahkim olan Abazgları kuşattı. Bizans'a karşı yapılan fedakarca bir mücadeleye rağmen Abazglar kaleyi teslim etmek zorunda kaldı. Düşman işgal edilen toprak-suyu harap etti. Abazgia, doğrudan Bizans'a bağlandı.

Kaynakça değiştir

  • ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 1, თბ., 1975. — გვ. 11.
  • ბოგვერაძე ა., ენციკლოპედია „საქართველო“, ტ. 1, თბ., 1997. — გვ. 11.
  • პროკოპი კესარიელი, „De bello Gothico“, წგნ., გეორგიკა, ს. ყაუხჩიშვილის გამოცემა, ტ. 2, თბ., 1965