Opsite

Opsite (Gürcüceოფსიტე) 6. yüzyılda Bizanslı tarihçi Prokopius'un De Bellis adlı eserinde iki kez geçmesiyle tanınan Lazika kralıdır. Opsite'den, Bizans İmparatorluğu ile Sasani İmparatorluğu arasında yaşanmış, Kafkasya'daki Lazika devletinin kontrolünü ele geçirmek için yapılmış Lazika Savaşı (541–562) ile ilgili bölümde bahsedilmiştir.[1]

Geç Antik Çağ'da Lazika ve çevresindeki bölgelerin haritası
Cyril Toumanoff'un Lazika krallarının soy ağacını deneme niteliğinde yeniden düzenlemesi.

Bir pasajda, Prokopius, Opsite'nin Lazika kralı II. Gubaz'ın amacası olduğunu ve kendisinin de Lazika kralı olduğundan bahseder: "[Bu Farslı general]..., Opsite'nin (II. Gubaz'ın amcası ve Lazika kralı) hayat arkadaşı Theodora'yı esir aldı, Theodora'yı Apsilii'nin arasında bulur ve onu Farsların topraklarına götürür. Bu şekilde Theodora doğuştan Romalı olmuştu, çünkü eski zamanlardan beri Lazika kralları kendilerine eşler bulmak için Bizans'a giderlerdi ve imparatorun rızasıyla, bazı senatörlerle evlenirlerdi. Daha sonra eşlerini Lazika'ya götürürlerdi." [2]

Kendisi Roma senatörü kökenli Theodora ile evlenmişti.[3] Roma aleyhindeki Lazika isyanı sırasında, Theodora, Apsilii'de yaşarken, Pers komutanı Nabed tarafından yakalanarak Sasani İmparatorluğu'na kaçırıldı.[3]

Opsite, Procopius'un çalışmasının sonraki bölümünde, Lazika'nın kuzeyindeki Abhazya Krallığı'nın doğu kısmının yöneticisi olarak görünür.[4] Abasyalıların 550 dolaylarında Bizans egemenliğini reddetmesinden sonra tahta çıkmıştır.[5] Opsite, isyancıları mağlup eden ve Trachea kalelerini ele geçiren John Guzes ve Uligagus'un komutasındaki Romalılara karşı Abasyalılara önderlik etti. Opsite, Sabir Hunlarını Kafkasya'dan kaçırdı, ancak tüm aile üyeleri esir alındı.[5]

İki pasajda geçen Opsite'nin tek bir kişi olup olmadığı ve Lazika kralı olup olmadığı konusunda akademisyenler ikiye bölünmüştür. Eğer Opsite gerçekten krallık yaptıysa, II. Gubaz'ın kral olduğu 541'den önce yapmış olabilir. Profesör Cyril Toumanoff, her iki durumda da Prokopius'un aynı kişiden bahsettiği kabul eder. Ona göre Opsite, Lazika kraliyet ailesine mensuptur ve Abasyalılara önderlik etmiştir. Toumanoff'un görüşüne göre, Lazika ve Abasya'nın Roma hegemonyasına karşı ayaklanmaları gerçeği göz önüne alındığında ve Abasya'nın uzun bir süre Lazika hükümdarlığı altında kalmasından dolayı bu ihtimal muhtemelen doğrudur.[5]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Martindale, Jones & Morris 1992, ss. 955–956.
  2. ^ Procopius: History of the Wars, IV.9.7–IV.9.8.
  3. ^ a b Martindale, Jones & Morris 1992, s. 1242.
  4. ^ Procopius. History of the Wars, IV.9.11, IV.9.14, IV.9.29–IV.9.30.
  5. ^ a b c Toumanoff 1980, ss. 78–85.

KaynakçaDüzenle

Önce gelen
I. Tsate ?
Lazika kralı
y. Bilinmiyor - 541
Sonra gelen
II. Gubaz ?