I. Tsate

I. Tsate (Gürcüceწათე), Tzathius veya Tzathios (YunancaΤζάθιος) Bizans kaynaklarına göre, 521/522 yılından bilinmeyen bir tarihe kadar Lazika'ya hükmeden kraldır. Sasani İmparatorluğu'nun derebeyliği olmayı reddetmiştir ve yardım almak için Bizans İmparatoru I. Justinus'a (r. 518–527) bağlanmıştır.

I. Tsate
წათე I
Lazika kralı
Hüküm süresi 522 – 527 sonrası
Önce gelen Damnaze
Sonra gelen II. Gubaz ?

HayatıDeğiştir

Tsate, kendisiyle ilgili neredeyse hiçbir şey bilinmeyen Damnaze'nin oğluydu.[1] Babasının ölümü üzerine, 521 ya da 522'de tahta geçti ve Farsların Lazika'ya karşı uyguladığı geleneksel hükümdarlığı tanımayı reddetti ve bunun yerine Bizans İmparatorluğu'na bağlandı. Konstantinopolis'e gitti ve burada İmparator Justin I tarafından vaftiz edilerek Hristiyan oldu ve soylu biri olan Valeriana ile evlendi. Hem kraliyet statüsünü hem de Bizans imparatoruna boyun eğdiğini gösteren nişanlar ve kraliyet kıyafetlerini aldıktan sonra Lazika'ya döndü.[2][3]

Tsate'den son defa 527'deki İberya Savaşı ile ilgili belgelerde bahsedilmiştir. İberya Savaşı'nda, Lazika, isyankar İberyalılar'ı kolayca işgal eden Farslar tarafından saldıra uğramıştı. Tsate, amcası Justin'in yerine tahta geçen I. Justinianus'dan (r. 527–565) yardım istedi. Justinianus, bir ordu göndererek Lazika'nın Farslara karşı başarılı bir şekilde direnmesine olanak sağladı.[2][4]

Profesör Cyril Toumanoff, Tsate'nin saltanatının, oğlu olduğu düşünülen II. Gubaz'ın tahta geçtiği 540 yılına kadar sürdüğünü iddia etmiştir. II. Gubaz'ın amcası Opsite'den, 6. yüzyılda yaşamış Bizanslı tarihçi Prokopius tarafından "Laz kral" ve bir başka pasajında Doğu Abhazya Krallığı'nın prensi olarak bahsedilmiştir. Eğer Opsite gerçekten bir kralsa, Opsite'nin saltanatının Tsate ve II. Gubaz arasında sürdüğü düşünülmektedir. Ancak Toumanoff, Opsite'nin Laz kraliyet ailesinin ve Abhazya prensliğinin bir üyesi olduğunu, ama hiçbir zaman Lazika'ya krallık yapmadığını, böylece Gubaz'ın doğrudan tahta geçtiğini iddia etmektedir.[5]

KaynakçaDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

Önce gelen
Damnaze
Lazika kralı
521/522 – 527 sonrası
Sonra gelen
II. Gubaz ?