Ağırlık

Ağırlık, bir cisme uygulanan kütleçekim kuvvetidir. Ağırlığım birimi newton'dur ve simgesi 'N' olarak gösterilir. Ölçü aracı dinamometredir. Kütleçekim kuvveti, çekim merkezinden uzaklaştıkça azalacağından Dünya'nın geoit şeklinden dolayı kutuplara gidildikçe artar, ekvatora gidildikçe azalır. (Kutuplar Yarıçapı:6357 km. Ekvator Yarıçapı: 6378 km.) .

Ağırlığın yönü yerçekimi kuvvetinin yönündedir. Bu neden dolayı bazı kitaplar Ağırlık kuvvetini vektörel bir ölçü olarak tanımlarken bazıları sadece kuvvetin büyüklüğünü düşünerek skaler olarak tanımlar.

Ağırlık merkeziDüzenle

Kütleçekimi bir cismi oluşturan her parçaya ayrı ayrı etki eder, hepsi teker teker hesaplanamayacağından Klasik mekanikte cismin tüm ağırlığı tek bir noktadaymış gibi kabul edilir. Bu merkezin konumu, cismi oluşturan tüm noktalardaki ağırlık kuvvetlerinin ağırlıklı ortalaması ile bulunur. Kütle merkezinden farklı olarak cismin aşağı kısmı gezegene daha yakında olduğundan ağırlık merkezi, kütle merkezinden çok az da olsa daha aşağıdadır. Bu fark dünyadaki en uzun kule olan Burç Halife'de 0,1 milimetreden azdır.[1]

Ağırlık merkezinin bilinmesi, cisimlerin denge hallerini ve çeşitli yapıtların devrilmeden durabilmelerinin sağlanmasında yardımcı olur.

Yerçekimi ivmesiDüzenle

Bir cismin ağırlığı, bulunduğu gezegenin ona ettiği kütleçekim kuvvetidir. Bu kütleçekim kuvveti, gezegenin kütlesi ve cismin kütlesinin çarpımına   bağlı olduğundan ve ivme, kütle ile ters orantılı   olduğundan cismin gezegene doğru ivmesi, cismin kendi kütlesine bağlı olmaz.     Cisme bağlı olmayan bu ivmeye gezegenin yerçekimi ivmesi denir ve 'g' ile gösterilir. Bu sayede ağırlık daha basit bir yolla kütle ile yerçekimi ivmesinin çarpımı ile bulunabilir.

Kütlesi 1 kg olan bir cisim
1 kg'lık kütlenin ağırlığı Paris'te 9,81 N alınırsa
  • Ekvator'da 9,78 N
  • Kutuplarda 9,83 N
  • İstanbul'da 9,80 N
  • Ankara'da 9,78 N
  • Antalya'da 9,78 N ölçülür.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "/johnvagabondscience.wordpress.com". Erişim tarihi: 23 Şubat 2021.