Geoit

Dünyanın dönüşüne ve yerçekimine bağlı olarak oluşan yerküre şekli.

Yerkürenin kütleçekim ve merkezkaç kuvvetlerinin etkisi altında aldığı şekildir. "'Jeoit'" adı verilen bu yüzey, karaların altından da ilerlerdiği varsayılan durgun okyanus suları ile temsil edilir. Jeoit haritalardaki topoğrafik yüksekliklerin başlangıcını oluşturur.

Metrelerle geoidin kıvrımları, yeryüzünün idealize şeklinden jeoidin sapması. EGM96 jeoidi ve WGS84 referans elipsoidi arasındaki fark (Kırmızı alanlar idealize elipsoid üzerindedir; mavi alanlar altındadır.).

Jeoidin uzaydaki yeri ortalama yer elipsoidi (örneğin WGS84) referans alınarak tanımlanır. Elipsoidin yüzey normalleri boyunca ölçülen jeoit yüzeyinin yükseklikleri yaklaşık -110 m ile +85 m arasında değişir.