40. Türkiye Hükûmeti

Bülent Ecevit

40. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti veya 2. Ecevit Hükûmeti, 14 Haziran 1977 tarihinde hükûmeti kurma görevi, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verilmiş ve hükûmet 21 Haziran 1977'de açıklanmıştır.[1] 3 Temmuz 1977 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan güven oylamasında 217 kabul, 2 çekimser ve 229 ret oyu kullanıldı ve aynı gün içinde Bülent Ecevit Başbakanlık görevinden istifa etti.

Görev Bakan
Başbakan Bülent Ecevit
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüpoğlu
Turan Güneş
Devlet Bakanı Yusuf Kenan Bulutoğlu
Lütfi Doğan
Adalet Bakanı Selçuk Erverdi
Millî Savunma Bakanı Hasan Esat Işık
İçişleri Bakanı Mustafa Necdet Uğur
Dışişleri Bakanı Ahmet Gündüz Ökçün
Maliye Bakanı Besim Üstünel
Millî Eğitim ve Kültür Bakanı Mustafa Üstündağ
Bayındırlık Bakanı Abdülkerim Zilan
Ticaret Bakanı Ziya Müezzinoğlu
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Celal Ertuğ
Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Can
Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fikret Gündoğan
Çalışma Bakanı Ahmet Bahir Ersoy
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Neşet Akmandor
Turizm ve Tanıtma Bakanı Altan Öymen
İmar ve İskân Bakanı Erol Tuncer
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz
Orman Bakanı Vecdi İlhan
Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur
Sosyal Güvenlik Bakanı Hayrettin Uysal

KaynakçaDüzenle