3. Türkiye Hükûmeti

(3. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti sayfasından yönlendirildi)
Ali Fethi Okyar

3. Türkiye Hükûmeti, 22 Kasım 1924 – 3 Mart 1925 tarihleri arasında görev yaptı. Fethi Okyar Hükûmeti olarak bilinir.

Görev İsim
Başvekil
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili
Ali Fethi Okyar
Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt
Dahiliye (İçişleri), Mübadele, İmar ve İskan Vekili Recep Peker
22 Kasım 1924 - 5 Ocak 1925
Cemil Uybadın
5 Ocak 1925 - 3 Mart 1925
Hariciye (Dışişleri) Vekili Şükrü Kaya
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Renda
Maarif (Eğitim) Vekili Şükrü Saracoğlu
Nafia (Bayındırlık) Vekili Feyzi Pirinççioğlu
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Mazhar Germen
Ziraat (Tarım) Vekili Hasan Fehmi Ataç
Bahriye (Denizcilik) Vekili İhsan Eryavuz
Ticaret Vekili Ali Cenani

Dış bağlantılarDüzenle