2. Türkiye Hükûmeti

II. İnönü Hükûmeti (1924)

II. Türkiye Hükûmeti veya II. İnönü Hükûmeti (6 Mart 1924 - 22 Kasım 1924), Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci hükûmetidir.

2. Türkiye Hükûmeti
II. İnönü Hükûmeti
İsmet İnönü Renkli.jpg
Kuruluş 6 Mart 1924
Sona erme 22 Kasım 1924
Ülke  Türkiye
Kişiler ve kuruluşlar
Devlet başkanı Mustafa Kemal Atatürk
Hükûmet başkanı İsmet İnönü
Bakan sayısı 11
Üye parti(ler) Cumhuriyet Halk Partisi
Meclisteki durumu Çoğunluk hükûmeti
333 / 333
Tarihçe
Yasama dönemi 2. dönem
Diğer
Önceki 1. Türkiye Hükûmeti
Sonraki 3. Türkiye Hükûmeti

Arka planDeğiştir

Kurulan ilk hükûmetin ilk başbakanı Cumhuriyet Halk Partisi üyesi İsmet İnönü'ydü. İnönü aynı zamanda ilk hükûmetin başbakanıydı, ancak Hilâfetin kaldırılması sonrasında ikinci hükûmeti kurdu.

KabineDeğiştir

Resim Görev İsim Parti Başlangıç Bitiş
Başvekil (Başbakan) İsmet İnönü CHP 6 Mart 1924 22 Kasım 1924
Hariciye (Dışişleri) Vekili
Adliye (Adalet) Vekili Mustafa Necati Uğural 6 Mart 1924 22 Kasım 1924
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Kazım Özalp 6 Mart 1924 22 Kasım 1924
Dahiliye (İçişleri) Vekili Ahmet Ferit Tek 6 Mart 1924 22 Kasım 1924
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Renda 6 Mart 1924 21 Mayıs 1924
Recep Peker 21 Mayıs 1924 22 Kasım 1924
Maarif (Eğitim) Vekili Hüseyin Vasıf Çınar 6 Mart 1924 22 Kasım 1924
Mübadele, İmar ve İskân Vekili Celâl Bayar 6 Mart 1924 7 Temmuz 1924
Refet Canıtez 7 Temmuz 1924 22 Kasım 1924
Nafia (Bayındırlık) Vekili Süleyman Sırrı Aral 6 Mart 1924 22 Kasım 1924
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Refik Saydam 6 Mart 1924 22 Kasım 1924
Ziraat (Tarım) Vekili Zekai Apaydın 6 Mart 1924 20 Ağustos 1924
Şükrü Kaya 20 Ağustos 1924 22 Kasım 1924
Ticaret Vekili Hasan Saka 6 Mart 1924 22 Kasım 1924

1923-1924 yılları arasında Türkiye'de soyadları kullanılmamaktaydı, bu durum Soyadı Kanunu'na kadar geçerli olmuştur. Listede yer alan soyadlar, kabine üyelerinin daha sonra aldıkları soyadlardır.

SonrasıDeğiştir

Güçlü bir muhalefet, yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TCF) kurulduktan sonra, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'de çok partili bir demokrasiyi başlatmak için ilk çabasında, ılımlı bir politikacı olan Fethi Okyarbaşbakan olarak atadı.