1850'ler 1 Ocak 1850'den başlayıp 31 Aralık 1859'e kadar geçen dönemdir.

Savaş değiştir

İç çatışmalar değiştir

Tanınmış siyasi olaylar değiştir

Suikastler değiştir

1850'lerde birçok önemli suikastlar ve suikast girişimleri oldu:

Fen değiştir

Ekonomi değiştir

Literatür değiştir