1402'likler

1402'likler, Türkiye'de 12 Eylül Darbesi sonrasında 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu çerçevesinde kamuda çalışan birçok kişinin işine son verilmesini ifade etmek için kullanılan söz. Ayrıca, işten çıkarılan kişileri nitelemek için de kullanılır.

1971 yılında çıkarılan 1402 sayılı yasanın ikinci maddesinin 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1983 yılında değiştirilmiş ve akademik personelden devlet memuruna kadar kamuda çalışan birçok kişinin görevine son verilmiştir.

Yasal dayanakDüzenle

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu çerçevesinde işten çıkarmalar yapılmıştır.

Sıkıyönetim komutanlarının bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre atanması veya işine son verilmesi, yerel yönetimde çalışanların görevden uzaklaştırılması veya işlerine son verilmesi hakkındaki istemleri ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getirilir.[1]

SüreçDüzenle

6 Kasım 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile YÖK kuruldu.[kaynak belirtilmeli] Bundan sonra 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 ve 2766 sayılı kanunla değişik maddelerince özellikle sol görüşlü olduğu düşünülen 71 Üniversite personeli YÖK tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı.[2] İlk uzaklaştırmalar Şubat 1983'te başladı.[3] Genelkurmayın açıklamalarına göre toplam 4891 kamu personeli görevden alınmış ve 38 profesör, 25 doçent, 10 yardımcı doçent 1402'lik olmuştur. Ancak 1402'lik olmasını istemediğinden bizzat istifa yolunu seçenleri dahil edildiğinde 20.000' civarında olduğu öne sürülmektedir.[kaynak belirtilmeli] Bazı üniversiteler personel yokluğu nedeniyle bu yasa yüzünden zor duruma düşmüşlerdir.[kaynak belirtilmeli]

12 Mart 1986'da ilk kez, Ankara İdare mahkemesi 1402'liklerin tüm aylık ve özlük haklarıyla göreve başlatılmaları gerektiği belirtildi ve çalışmadıkları sürelerde mahrum kaldıkları gelirlerin de tazminat olarak ödenmesi öngörüldü.[kaynak belirtilmeli] Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri 3 Mayıs 1990'da 1402 sayılı sıkıyönetim yasasında değişiklik için TBMM'ne teklif sundu.[kaynak belirtilmeli] Bundan önce, 3 Şubat 1990'da Danıştay kararınca uzaklaştırılan öğretim üyelerine dönüş için izin verildi.[kaynak belirtilmeli] Bu kararla ilk dönen öğretim üyesi Hüseyin Hatemi oldu.[kaynak belirtilmeli]

2003 yılında AK Parti tarafından, bu yasayla tutuklanıp tahliye olan devlet memurlarına memnu haklarının iadesi için yasa teklifi hazırlandı. [4]

1402'lik öğretim üyelerinden bazılarıDüzenle

KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle