1. Kanada Piyade Tümeni

1. Kanada Piyade Tümeni, İkinci Dünya Savaşı'nda oluşturulan Kanada Ordusu'nun bir oluşumuydu. 1945'te dağıtılan tümen, Soğuk Savaş sırasında iki kez yeniden etkinleştirildi.