Epsilon

(Ε sayfasından yönlendirildi)

Εpsilon (Ε ε) (Yunanca: Έψιλον, Epsilon), Yunan alfabesinin beşinci harfidir. Türkçedeki ince E sesi gibi okunur. Örnek: benim, esir vb.

Fenike alfabesindeki HeHe harfinden köken alır. Epsilon'dan türeyen harfler; Latin alfabesinde yer alan E ve Kiril alfabesinde yer alan Ye harfleridir.

"Epsilon" ("basit e"), "e" harfini Orta Çağ döneminde aynı şekilde telaffuz edilen αι'den ayırmak için icat edilmiştir.

Epsilon, ayrıca Yunan rakamlarında 5 sayısını temsil etmektedir.

Sembol olarak kullanımı

değiştir

Büyük harf biçimindeki Epsilon, Latin alfabesindeki "E" ile benzerlik gösterdiği için Yunan Alfabesi dışında yaygın olarak kullanılan bir sembol değildir. Onun yerine küçük Epsilon (ε) birçok alanda sembol olarak kullanılmaktadır. "ε"nin sembol olarak kullanıldığı yerler şunlardır:

  • Matematikte (özellikle limitte) küçük pozitif bir niceliği sembolize etmek için kullanılır.
  • Hesaplama yaparken sayısal veri tipinin kesinliğini ifade etmek için kullanılır.
  • Matematikte Levi-Civita sembolü olarak kullanılır.
  • Matematikte dual sayıları temsil etmek için (a + bε, ε2=0 ve ε≠0) kullanılır.