Şeyh Ali Semerkandi

Şeyh Ali Semerkandi, 1320 yılında Moğol hakimiyetindeki İsfahan şehrinde dünyaya geldi. Babasının adı Yahya'dır, soyu baba tarafından Ömer bin Hattab'a, anne tarafından Ali bin Ebu Talib'e dayanır. Zeki ve çalışkan bir çocuk olan Şeyh Ali Semerkandi birçok ilimde uzman hale geldi. Mekke ve Medine'de de yaşayan Şeyh Ali Semerkandi Muhammed bin Abdullah'ın türbedarlığını ve Kabe'de imamlık yaptı. Türbedarlığı sırasında aldığı manevi işaretle Anadolu'ya göç etti. Birçok bölgede bulunduktan sonra en nihayet Ankara'nın Çamlıdere beldesine yerleşen Şeyh Ali Semerkandi, burada hayatının sonuna kadar birçok talebe yetiştirdi. Hanefi ve Nakşibendî olan Şeyh Ali Semerkandî, uzun yıllar Şeyhler Mahallesi’nde ikamet ederek, Çamlıdere'yi ilim, irfan ve fazilet merkezi haline getirmiştir. 1457 yılında hayata gözlerini yumdu.