Şavak

Şavak Aşireti (Şavak, Şakak veya Şekak),Tarihsel değişim ile bir kısmı asimile olmuştur.Şavak aşireti Türkiye-Irak-İran üçgeninde yaşayan geniş bir topluluktur . Kurmanci'nin Şıkaki lehçesini konuşurlar. Alevi ve Sünni mezheplerini birlikte içinde bulunduran müthiş bir hoşgörü örneği arzeder. Asıl memleketleri bellı olmamakla birlikte ikamet yerlerinin başlangıcı Tunceli'nin Çemişgezek ve Pertek ilçeleri olmasına rağmen büyük göçler sonucu başta Elazığ ve Erzincan olmak üzere Konya, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Sivas gibi illere yayılmışlar. Türkiye deki Şavaklıların nüfusunun 100 000 i aştığı tahmin ediliyor. Kırsal kesimde geçim kaynakları küçükbaş hayvancılıktır. Ayrıca göçebe yaşamı günümüze taşıyabilmiş bir topluluktur.

Yönetmen Kazım Öz'ün 2008 yılında çektiği Son Mevsim: Şavaklar adlı belgeselde de bu göç konu edilmektedir.

Yerleşim YerleriDüzenle

Aşiretin Çemişgezek köyleri:

Pertek köyleri:

DilDüzenle

Şavaklıların konuştuğu Kürtçe'nin Kurmancî lehçesi'nin Şıkaki şivesi, kendisine has yumuşak tonlar içerir. Bu şive Malatya, Adıyaman, Sivas ve İç Anadolu daki Kurmanc aşiretlerinin konuştukları şivelere benzerlik gösterir.

KaynakçaDüzenle