Şavak Aşireti (Şavak, Şakak veya Şekak), Türkiye-Irak-İran üçgeninde yaşayan geniş bir topluluktur. Tarihsel değişim ile bir kısmı asimile olmuştur. Şavak aşireti, Kurmanci'nin Şıkaki lehçesini konuşurlar. Asıl memleketleri belli olmamakla birlikte ikamet yerlerinin başlangıcı Tunceli'nin Çemişgezek ve Pertek ilçeleri olmasına rağmen büyük göçler sonucu başta Elazığ ve Erzincan olmak üzere Konya, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Sivas gibi illere yayılmışlardır. Türkiye deki Şavaklıların nüfusunun 100 000 ' aştığı tahmin edilmektedir.[kaynak belirtilmeli]. Kırsal kesimde geçim kaynakları küçükbaş hayvancılıktır. Ayrıca göçebe yaşamı günümüze taşıyabilmiş bir topluluktur. Yönetmen Kazım Öz'ün 2008 yılında çektiği Son Mevsim: Şavaklar adlı belgeselde de bu göç konu edilmektedir.

Yerleşim yerleriDeğiştir

Aşiretin Çemişgezek köyleri:

Pertek köyleri:

DilDeğiştir

Şavaklıların konuştuğu Kürtçe'nin Kurmancî lehçesinin Şıkaki şivesidir. Bu şive; Malatya, Adıyaman, Sivas ve İç Anadolu'daki Kurmanc aşiretlerinin konuştukları şivelere benzerlik gösterir.

Dış bağlantılarDeğiştir