Şarkı

insanın çıkardığı, tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran, hoşa giden uyumlu, ezgili sesler dizisi

Şarkı, insan sesinin müzik aletleri yardımıyla oluşturduğu beste. Genellikle şiirsel ve uyaklı bir yapıya sahip olan şarkı sözleri, dini metin ya da nesir olarak da yazılabilmektedir.

İçlerinden biri lavta çalan bir üçlü şarkı söylerken. Das Konzert (Konser) (1490, Lorenzo Costa)

Genellikle tek bir şarkıcı tarafından seslendirilen şarkılar düet biçiminde, bir trio ya da müzik grubu tarafından da söylenebilmektedir.