Şarkı (anlam ayrımı)

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Şarkı aşağıdaki anlamlara gelebilir:

  • Şarkı, ezgili insan sesleri dizisi; ezgi, müzik parçası.
  • Şarkı, klasik Türk edebiyatında (divan edebiyatı) bir nazım şekli. Şarkı; bestelenerek okunmak için yazılan, divan şiirine Türkler tarafından katılmış, genellikle aşk üzerine söylenen, nakaratı ve aranağmesi olan bir nazım biçimidir.
  • Şarkı, klasik Türk musikisinde bir usul. Şarkı; halk müziğindeki "türkü" adlı formun musikideki karşılığıdır ve gelişimini özellikle Neoklasik (Klasik Sonrası), Romantik ve Modern dönemlerde sürdürmüştür.