Şablon belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]
İleti kutusu şablonları
şablon
bağlam
{{mikutu}}madde
{{kikutu}}kategori
{{dikutu}}dosya
{{tikutu}}tartışma
{{bikutu}}başlık/altlık
{{sikutu}}sair sayfalar
{{çikutu}}otomatik tespit
{{mtkutu}}taslak madde
{{aikutu}}anlam ayrımı

İşbu {{sikutu}} ([s]air sayfalar [i]leti [kutu]su) üst şablonu; {{mikutu}}, {{tikutu}}, {{kikutu}} ve {{dikutu}} şablonlarının kapsamı dışında kalan kullanıcı, Vikipedi, MediaWiki, şablon, yardım, vikiproje, portal gibi farklı ad alanlarına yönelik ileti kutuları oluşturmak için kullanılmaktadır. Bu nedenle madde, tartışma, dosya ve kategori sayfalarında kullanılmamalıdır. Kutuları isteğe bağlı olarak biçimlendirmek ve farklı görünümler kazandırmak için gerekli işlevler şablona tanımlı olarak bulunmaktadır. Çalışma prensibi {{mikutu}} ile aynı olup parametreleri de ortaktır.

Kullanımı

En basit kullanım:

{{sikutu|metin=İleti metni.}}

Detaylı kullanım:

{{sikutu
|tür     = biçim
|resim    = [[Dosya:Emblem-question-yellow.svg|40px]]
|biçim    = width: 400px; 
|metinbiçimi = color: red; font-weight: bold; font-style: italic;
|metin    = İleti metni.
}}

Kutu türleri

Bu parametre kutunun çerçeve rengini ve varsayılan resmi değiştirmek için kullanılmaktadır. Kutuya içeriğin ilgili konuya göre kategorize edilmesi amacıyla dokuz farklı görünüm tanımlanmıştır:

Diğer kullanımlar

Parametreler

Tüm parametreler:

{{sikutu
| ad = şablonun adı
| tür = hızlı / sil / içerik / biçim / bildirim / taşıma / koruma
| resim = none / [[Dosya:DOSYAADI.svg|40px]]
| sağresim = [[Dosya:DOSYAADI.svg|40px]]
| biçim = CSS değerleri
| metinbiçimi = CSS değerleri
| metin = Ana ileti metni
| küçük = {{{küçük|}}} / evet
| küçükresim = none / [[Dosya:DOSYAADI.svg|30px]]
| küçüksağresim = none / [[Dosya:DOSYAADI.svg|30px]]
| küçükmetin = Küçük görünüm için ileti metni
| yalınbağ = evet
}}

ad

(isteğe bağlı) Şablonun adı. Bu değer botlara ya da betiklere göre kullanılmak üzere HTML elemanına kutu-ad şeklinde bir CSS sınıfı ekler.

tür

Eğer tür parametresi boş bırakılırsa varsayılan olarak mavi arka plana sahip bildirim değeri girilecektir.

resim

Parametresiz = Eğer boş bırakılırsa tür parametresine girilen değere bağlı olarak o türün varsayılan resmi görüntülenecektir.
Herhangi bir resim = Viki biçemine uygun şekilde bir resim belirtildiğinde kutunun solunda görüntülenecektir.
Örneğin: resim = [[Dosya:Crystal package settings.svg|40px]]
none = Bu değer girildiğinde kutuda hiçbir resim görüntülenmez.

sağresim

Parametresiz = Eğer boş bırakılırsa kutunun sağ tarafında hiçbir resim görüntülenmez.
Herhangi bir resim = Viki biçemine uygun şekilde bir resim belirtildiğinde kutunun sağında görüntülenecektir.
Örneğin: sağresim = [[Dosya:Nuvola apps bookcase.png|40px]]

biçim

İsteğe bağlı olarak kutunun tamamını biçimlendirmek için CSS değeri girilebilir. Tırnak işareti " " olmadan bilgi girilmelidir.
Örneğin: biçim= margin-bottom: 0.5em;

metinbiçimi

İsteğe bağlı olarak kutuya eklenen metni biçimlendirmek için CSS değeri girilebilir. Tırnak işareti " " olmadan bilgi girilmelidir.
Örneğin: biçim = text-align: center;

metin

İleti kutusunda görüntülenecek olan metin.

yalınbağ

Vikipedi'de bir dış bağlantı verildiğinde varsayılan olarak örnek.com şeklinde görüntülenir. Buna karşın örnek.com gibi bağlantının yanındaki ok simgesini gizlemek mümkündür. Eğer ileti kutusu dış bağlantı içeriyorsa ve ok simgesinin görünmesi istenmiyorsa |yalınbağ=evet komutu ile bu sağlanabilir.

Küçük parametreleri

küçük

evet = İleti kutusunu küçülterek sağ taraf hizalar ve varsayılan resimleri de aynı şekilde küçültür. Bu görünüme özel olarak küçükresim, küçüksağresim ve küçükmetin parametreleri tanımlıdır:

küçükresim

Parametresiz = Eğer boş bırakılırsa türe ait varsayılan resim, eğer resim parametresine bilgi girildiyse bu resim görüntülenecektir.
Herhangi bir resim = Viki biçemine uygun şekilde bir resim belirtildiğinde küçük görünümde kutunun solunda görüntülenecektir.
Örneğin: küçükresim = [[Dosya:Crystal package settings.svg|40px]]
none = Bu değer girildiğinde kutu küçük görünümde iken hiçbir resim görüntülenmez.

küçüksağresim

Parametresiz = Eğer boş bırakılırsa hiçbir resim görüntülenmez, eğer sağresim parametresine bilgi girildiyse bu resim görüntülenecektir.
Herhangi bir resim = Viki biçemine uygun şekilde bir resim belirtildiğinde küçük görünümde kutunun sağında görüntülenecektir.
Örneğin: küçüksağresim = [[Dosya:Crystal package settings.svg|40px]]
none = Bu değer girildiğinde kutu küçük görünümde iken sağresim parametresine tanımlı resim olsa bile sağ tarafta hiçbir resim görüntülenmez.

küçükmetin

Küçük görünümde görüntülenmesi için özel metin tanımlanabilir. Eğer bu yapılmazsa metin parametresine girilen bilgi görüntülenecektir.

Teknik detaylar

 • metin parametresinde şablonun işleyişini bozan özel işaretlerin kullanılması gerektiği durumlarda aşağıdaki gibi HTML işaretlemesi kullanılmalıdır:
{{sikutu
| metin = <div>
Eşittir işareti = ve küme parantezleri { } görüldüğü üzere normal şekilde kullanılabiliyor.
Ancak dikey çubuk &#124; ve çift küme parantezi kapama işareti ancak HTML koduyla kullanılabiliyor <nowiki>}}</nowiki>.
Bir de ikisini art arda kullanalım tam olsun <nowiki>|}}</nowiki>.
</div>
}}
 • Bu şablon parametrelerini {{#invoke:ileti kutusu}} modülünden çağırmaktadır.
 • Şablon MediaWiki:Common.css'de tanımlı CSS sınıflarının çoğunu kullanır, bu nedenle tamamen biçimlendirilebilirdir.
 • Şablon tablo oluştururken bazı dezavantajları olduğundan viki biçemini değil HTML biçimlendirmesini kullanmaktadır. Viki biçemini kullanmak, örneğin, ayrıştırıcı işlevler için gerekli bazı özel karakterlerin kullanılmasını zorlaştırmaktadır.
 • Şablonun varsayılan resimleri SVG formatı yerine PNG formatındadır. Bunun temel nedeni, bazı eski tarayıcıların MediaWiki'nin SVG görüntüler için oluşturduğu saydam arka planları göstermede sorun yaşamasıdır.
 • Daha fazla teknik detay için şablonun oluşturulduğu İngilizce Vikipedi'deki tartışma sayfasına ve aşağıdaki "Ayrıca bakınız" kısmına göz atılabilir.

Ayrıca bakınız

Omurgasını {{#invoke:ileti kutusu}} modülünün oluşturduğu yedi ileti kutusu şablonu:

 • {{mikutu}}, maddeler için ileti kutuları.
 • {{kikutu}}, kategoriler için ileti kutuları.
 • {{dikutu}}, dosyalar (resim, elektronik kitap, video vb.) için ileti kutuları.
 • {{çikutu}}, farklı ad alanlarındaki kullanıma göre özelleştirilebilen mesaj kutuları.
 • {{tikutu}}, tartışma sayfaları için ileti kutuları.
 • {{sikutu}}, diğer sayfalar için ileti kutuları.
 • {{bikutu}}, üst ve alt bilgi ileti kutuları.

Benzer ileti kutuları:

 • {{mtkutu}}, taslak maddeler için ileti kutuları.
 • {{aikutu}}, anlam ayrımı ve dizinleme sayfaları için ileti kutuları.

Benzer ileti kutularıyla kullanılmak için tasarlanan alt şablonlar: