Şablon belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]
İleti kutusu şablonları
şablon
bağlam
{{mikutu}}madde
{{kikutu}}kategori
{{dikutu}}dosya
{{tikutu}}tartışma
{{bikutu}}başlık/altlık
{{sikutu}}sair sayfalar
{{çikutu}}otomatik tespit
{{mtkutu}}taslak madde
{{aikutu}}anlam ayrımı

İşbu {{mtkutu}} ([m]adde [t]aslak [kutu]su) üst şablonu, taslak maddelere yönelik ileti kutuları oluşturmak için kullanılmaktadır. Kutuları isteğe bağlı olarak biçimlendirmek ve farklı görünümler kazandırmak için gerekli işlevler şablona tanımlı olarak bulunmaktadır.

Kullanımı

Tüm parametreler

{{mtkutu
|resim = Ambox style.png
|boyut = 
|konu = 
|madde = 
|ayrıntı = 
|kategori = 
|anahtar = 
|kategori# = 
|anahtar# = 
|not = 
|ad = {{subst:TAMSAYFAADI}}
}}

Sık kullanılan parametreler

{{mtkutu
|resim = 
|konu = 
|ayrıntı = 
|kategori = 
|ad = 
}}

resim

"Dosya:" ön eki olmaksızın "Resim.png" (tırnak işaretleri olmadan) şeklinde belirtildiği takdirde kutuya bir resim tanımlanabilir. Kullanılan resim 40x30 piksel olarak boyutlandırılacaktır.

konu

Şablon metninin hemen başında yer alacak olan neye dair olduğuna dair bilgi. Örneğin {{Türk-futbolcu-taslak}} şablonuna "Türk futbolcu" şeklinde bilgi girilmiştir ve ilk cümlenin "Türk futbolcu ile ilgili bu madde bir taslaktır" şeklinde olması sağlanmıştır. Bu bilgi girilmediği takdirde yalnızca "ile ilgili bu madde bir taslaktır" metni kutuda yer alacak olup bu hatalı bir kullanımdır.

ayrıntı

Placed after the word "article" (e.g. "about a musician", producing "(...) article about a musician is (...)").

kategori

Oluşturulan kutunun eklendiği maddelerin dizinleneceği özel kategori. Örneğin {{tarih-taslak}} kutusunun eklendiği maddelerin tarih taslakları kategorisinde otomatik olarak dizinlenmesi sağlanmıştır.

Oluşturulan şablonun adı.

Eşdeğer parametreler

simge ya da resim

Bu kutuya resimlerin yanı sıra daha karmaşık işlevleri yerine getiren simgeler de eklenebilmektedir. Örneğin PNG, SVG vb. uzantılara sahip resimler kutuya eklenmek istendiğinde resim parametresi kullanılırken {{futbol ikon}} gibi simge şablonları kutuya tanımlanmak istenirse simge parametresi kullanılmalıdır.

boyut

Resmin piksel cinsinden boyutu (yalnızca sayı girilmelidir). Yalnızca resim parametresi kullanılıyorsa ve eklenen resim varsayılan 40x30 pikselden farklı bir boyut gerektiriyorsa kullanılmalıdır. (Taslak iletilerinin standartlaştırılması için 40x30 boyutundaki resimlerin tercih edilmesi gereklidir.)

konu ve ayrıntı

KONU ile ilgili bu AÇIKLAMA maddesi bir taslaktır...

Örnekler:

 • Coğrafya ile ilgili bu Rohan'daki bir yer maddesi taslaktır...
 • Kuantum fiziği ile ilgili bu madde bir taslaktır...

Diğer parametreler

Parametre Açıklama
anahtar Maddeler şablon vasıtasıyla eklendikleri kategorilerde madde adlarına göre alfabetik olarak sıralanırlar. Bunun yerine istenen şekilde sıralama yapılmak isteniyorsa bu parametre kullanılabilir. Elle eklenen kategorilerde [[Kategori:Örnek kategori|*]] şeklinde yapılan bu sıralama ayarı taslak kutularında bu parametreye yalnızca * değeri eklenerek yapılabilir. (* burada örnek olarak verilmiştir, istenen herhangi bir harf ya da simge kullanılabilir.)
kategori1 Şablona ikinci bir kategori tanımlanmak isteniyorsa bu sağlanabilir. Aynı şekilde rakam değiştirilerek kategori2, kategori3 gibi istenen sayıda farklı kategori tanımlanabilir.
anahtar1 Eklenen ikinci kategori için anahtar değeri. Eklenen her kategori için anahtar2, anahtar3 şeklinde özel değer belirlemek mümkündür.
not Metnin hemen altında küçük boyutta görüntülenecek olan ek bir açıklama vermek isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.

Örnekler

resim ile

Şu şekilde kullanılan {{ABD-coğrafya-taslak}}:

{{mtkutu
|resim= USA Flag Map.svg
|boyut = 40
|konu = [[Amerika Birleşik Devletleri]]
|ayrıntı = bir yerin konumuna dair
|kategori = Amerika Birleşik Devletleri coğrafyası taslakları
|anahtar = 
|ad = Şablon:ABD-coğrafya-taslak
}}
bu çıktıyı verir:

simge ile

simge bazı durumlarda resim ve boyut parametrelerinden daha kullanışlıdır zira şablonlar vasıtasıyla kullanılabilir. Şu şekilde kullanılan {{Galli futbolcu-taslak}}:

{{mtkutu
|simge= {{futbol ikon|Galler|40}}
|konu = Galli futbolcu
|kategori = Galli futbolcu taslakları
|anahtar = * 
|ad = Şablon:Galli futbolcu-taslak
}}
bu çıktıyı verir:

Ayrıca bakınız

Omurgasını {{#invoke:ileti kutusu}} modülünün oluşturduğu yedi ileti kutusu şablonu:

 • {{mikutu}}, maddeler için ileti kutuları.
 • {{kikutu}}, kategoriler için ileti kutuları.
 • {{dikutu}}, dosyalar (resim, elektronik kitap, video vb.) için ileti kutuları.
 • {{çikutu}}, farklı ad alanlarındaki kullanıma göre özelleştirilebilen mesaj kutuları.
 • {{tikutu}}, tartışma sayfaları için ileti kutuları.
 • {{sikutu}}, diğer sayfalar için ileti kutuları.
 • {{bikutu}}, üst ve alt bilgi ileti kutuları.

Benzer ileti kutuları:

 • {{mtkutu}}, taslak maddeler için ileti kutuları.
 • {{aikutu}}, anlam ayrımı ve dizinleme sayfaları için ileti kutuları.

Benzer ileti kutularıyla kullanılmak için tasarlanan alt şablonlar: