İslamofaşizm

İslamofaşizm, belirli İslamcı hareketlerin ideolojik özellikleri ile 20. yüzyılın başlarındaki geniş bir Avrupa faşist hareketleri, neofaşizm veya totalitarizm arasında bir benzeşim oluşturan bir terimdir.