İslam dönemi Horasan valileri listesi

Bu listede tarihi Horasan bölgesinin Müslümanlarca fethinden sonra görev yapan valiler listelenmiştir.

Emevi dönemi

değiştir

Abbasi dönemi

değiştir