İoannis Skolastikos

Konstantinopolis Patriği

İoannis Skolastikos (y. 503 - 31 Ağustos 577) 12 Nisan 565 ile öldüğü 577 yılına kadar 57. Konstantinopolis Ekümenik Patriği olarak görev yapmıştır. Doğu Ortodoks Kilisesi tarafından aziz kabul edilir.

Patrik Hazretleri
İoannis Skolastikos
Konstantinopolis Ekümenik Patriği
Görevlendiriliş565
Dönem bitişi577
MezhepDoğu Ortodoks

Antakya yakınlarında, Cynegia bölgesinde bulunan Sirimis'te doğdu. Antakya'da gelişmekte olan bir avukatlık okulu vardı, oraya girdi ve ünlü oldu. I. Justinianus tarafından okul 533 yılında kapatıldı. İoannis, kiliseye katıldı ve kilisenin temsilcisi ve sekreteri oldu. Bu ona Konstantinopolis'te saray ile temas kurma imkânı verdi. Justinianus, hayatının sonuna doğru, Aphthartodocetae mezhebini Ortodoks bir hale getirmeye çalıştığında ve muhalif Eftikios'u kovmaya karar verdiğinde, kilise kanunlarının yazılmasında kendisini zaten farklılaştırmış Antakyalı muktedir avukat-kilise insanı imparatorluk iradesini yerine getirmek için seçildi.

Ayrıca, kilise kanunlarının metodik sınıflandırılması olan "kilise kanunlarının özeti" çalışması vardır. Önsözünde bahsettiği bazı eski çalışmaların ardından, her Konsilin kararnamelerini sırayla vermenin tarihsel planını bırakıp konularına göre felsefi bir prensipte düzenlemiştir. Eski yazarlar altmış grup kullanırlardı, ancak bunu elliye indirmiştir.

Zaten toplanmış Rum kilisesinden alınmış İznik ve Ankara, Neocaesarea, Gangra, Antioch, Efes ve Konstantinopolis konsillerinin kararlarına, İoannis 89 "Apostolikal kanunlar", 21 Serdika Konsili ve 68 Basileios'un kanun mektuplarını ekledi. I. Fotios' yazarken, I. Nicolaus sadece Avukat İoannis’in olabileceği Serdika'nın bulunduğu kanunların bir uyumundan bahseder. İoannis Konstantinopolis'e geldiğinde, Her başlığın altındaki imparatorluk fermanları ve medeni kanunların (özellikle Justinianus'ın derlemeleri) karşılaştırılması olan eski çalışmalarının bir özeti olan Nomocanon'u düzenledi. Balsamon, bunu yazarın ismini vermeden, Üçüncü Konstantinopolis Konsili'nin ilk kanun üzerine notlarında belirtir. Paris kütüphanesi kataloğunda, Nomocanon, Theodoret'e, ancak diğerleri ise İoannis'e atfedilir. Theodoret, "Apostolikal kanunları" ve Serdika'nınkileri eklememiştir ve stilinin onunkiyle hiçbir benzerliği yoktur. 1661 yılında, Paris'te Justellus'un Bibliotheca Canonica eserinin ii. cildinin başlangıcında bu iki çalışma basılmıştır. Fotios (Cod. Lxxv.), 568'de II. Justinus hükümdarlığında yazdığını ve ardından kafir Filoponus tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek, eştözlü Üçlemenin öğretisini kurduğu ilmihalden bahseder. Fabricius, Özet ya da Uyum ile Nomocanon'un muhtemelen haklı olarak Avukat İoannis'e atandığını düşünür.

Patriklik hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Atandıktan yedi ay sonra Justinianus öldü. Yeni imparator II. Justinus'a tacını 14 Kasım 565 günü o giydirdi.

567'de Kalkedon İnancı ile ve bu inançtan olmayanlar arasında bir uzlaşma sağladı ve geçici olarak iki mezhebi 571'de tekrar birleştirdi.

577 yılında Justinus'tan kısa bir süre sonra öldü.

Orijinal alıntılar

değiştir

Fabricius, xi. 101, xii. 146, 193, 201, 209; Evagr. H. E. iv. 38, v. 13, Patr. Gk. lxxxvi. pt. 2; Theoph. Chronogr. 204, etc., Patr. Gk. cviii.; Niceph. Callist. iii. 455, Patr. Gk. cxlvii.; Victor Tunun. Patr. Lat. lxviii. 937; Baronius, ad. ann. 564, xiv. xxix.; 565, xvii.; 578, 5; Patr. Constant. in Acta SS. Bolland. Aug. i. p. * 67.

Kaynakça

değiştir
Dini unvanlar
Önce gelen:
Eftikios
Konstantinopolis (İstanbul) Patriği
565–577
Sonra gelen:
Eftikios