I. Nicolaus

Papa Aziz I. Nicolaus (I. Nikolas), (Roma yaklaşık 800 – 13 Kasım 867), ya da Büyük Nikolas, 24 Nisan 858 tarihinden ölümüne kadar Papalık yapmıştır. Papalık otoritesi ve gücünün konsolide etmesi, Batı Avrupa'nın Hristiyan milletleri üzerinde papalığın etkisini artırmak için kararlı bir şekilde çalışması ile hatırlanır. Ayrıca, Bizans İmparatorluğu ile ilişkileri, Konstantinopolis Patriği I. İgnatius'u yerine getirilen I. Fotios'a karşı desteklemesi nedeniyle bozulmuştur‎. Belli süre sonra da yerel Roma aristokrasisi onu istediği gibi kullanmıştır.

Papa I. Nicolaus

Dış bağlantılarDüzenle

Katolik Kilisesi unvanları
Önce gelen:
III. Benedictus
 
Papa

858 - 867
Sonra gelen:
II. Hadrianus