Patrologia Graeca

Patrologia Graeca (ya da Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca) Yunanca dilinde kaleme alınmış, bilhassa Hristiyan Kilise Babaları ve çeşitli çağdaş yazarların eserlerinin toplandığı bir koleksiyondur. 1857 ila 1866 yılları arasında 161 cilt halinde J. P. Migne tarafından Paris'te yayınlanmıştır.

İlk yayınlar sadece metinlerin Latince tercümelerini içeriyordu (81 vols., 1856-61). İkinci seri, Yunanca metin ile birlikte Latince tercümeyi de içermekteydi. (166 vols., 1857-66). Bu versiyonda, bir sütun Yunanca metin, diğer sütun Latince metinle karşı karşıya gelecek şekilde yayınlanmıştır. Yunan orijinal metnin eksik olduğu bazı yerler, günümüze ulaşmış olan Latince parçalardan tamamlanmıştır. Sadece bir yerde orijinal metnin Latince günümüze ulaşmadığı bir bölümde Süryanice'den ekleme yapılmıştır.

Ciltlerin listesiDeğiştir

Patrologia Latina'da da olduğu gibi metinler istisnai durumlar dışında genellikle kronolojik bir sıralama dahilinde yayınlanmıştır.

İznik öncesiDeğiştir

4. yyDeğiştir

5. yyDeğiştir

6. yyDeğiştir

7. yyDeğiştir

8. yyDeğiştir

9. yyDeğiştir

10. yyDeğiştir

11. yyDeğiştir

12. yyDeğiştir

13. yyDeğiştir

14. yyDeğiştir

15. yyDeğiştir