Patrologia Graeca

Patrologia Graeca (ya da Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca) Yunanca dilinde kaleme alınmış, bilhassa Hristiyan Kilise Babaları ve çeşitli çağdaş yazarların eserlerinin toplandığı bir koleksiyondur. 1857 ila 1866 yılları arasında 161 cilt halinde J. P. Migne tarafından Paris'te yayınlanmıştır.

İlk yayınlar sadece metinlerin Latince tercümelerini içeriyordu (81 vols., 1856-61). İkinci seri, Yunanca metin ile birlikte Latince tercümeyi de içermekteydi. (166 vols., 1857-66). Bu versiyonda, bir sütun Yunanca metin, diğer sütun Latince metinle karşı karşıya gelecek şekilde yayınlanmıştır. Yunan orijinal metnin eksik olduğu bazı yerler, günümüze ulaşmış olan Latince parçalardan tamamlanmıştır. Sadece bir yerde orijinal metnin Latince günümüze ulaşmadığı bir bölümde Süryanice'den ekleme yapılmıştır.

Ciltlerin listesiDüzenle

Patrologia Latina'da da olduğu gibi metinler istisnai durumlar dışında genellikle kronolojik bir sıralama dahilinde yayınlanmıştır.

İznik öncesiDüzenle

4. yyDüzenle

5. yyDüzenle

6. yyDüzenle

7. yyDüzenle

8. yyDüzenle

9. yyDüzenle

10. yyDüzenle

11. yyDüzenle

  • PG 120: Anonim Nilus the Younger hayatı, Theodorus Bishop of Iconium, Leo Presbyter, Leo Grammaticus, Joannes Presbyter, Kudüslü keşiş Epiphanius, Aleksios Studitos, Demetrius Syncellus Bishop of Cyzicus, Nicetas Chartophylax of Nicaea, Patrik I. Mihail, Samonas Bishop of Gaza, Bulgaristan Başpiskoposu

Leo of Ohrid, Nicetas Pectoratus (Stethatos) Stoudios Manastırı piresbiteri ve keşişi, Joannes Bishop of Euchaita, Patriarch Joannes Xiphilinus of Constantinople, Joannes Deacon of Constantinople, Symeon the Younger

12. yyDüzenle

13. yyDüzenle

14. yyDüzenle

15. yyDüzenle