İmam nikâhı, Türkiye'de devlet tarafından düzenlenmiş resmî nikâh işleminden farklı olarak yapılmış dinî nikâha denir. "İmam nikâhı" ifadesi, daha çok halk arasındaki kullanımdan türemiştir.

Nikâh, kanunen karı koca olma, resmen evlenme demektir. Nikâh kavramsal, eylemsel ve geleneksel olarak büyük değişkenlik gösterir. Bunların yanı sıra çoğu dinde nikâh özel bir yere sahiptir ve din tarafından belirli kurallar ve uygulamalar ile tanımlanmıştır. Türkiye'de Anayasa gereğince, devlet otoritesi altında kıyılmayan hiçbir nikâh türünün resmî geçerliliği yoktur. Buna her türlü dinî nikâh da dahildir. Türkiye'de uzunca bir süre resmî nikâhın yanı sıra dinî nikâh kıyımı da devam etmiştir; fakat resmî nikâhın bulunmayıp dinî nikâhın bulunduğu çeşitli durumların yarattığı sorunlar ve daha kavramsal bazlı farklı sorunlar sebebiyle bugün sadece resmî nikâhın kıyılması, özellikle şehirlerde daha yaygındır. Ayrıca Türkiye'de resmî nikâh kıyılmadan imam nikâhı olarak tabir edilen şekilde dini nikâh kıymak yasa dışı sayılmıştır ve suç arz etmektedir.

Kıyılan imam nikâhlarında yer alan uygulama ve işlemler İslam'daki nikâh uygulamasına göredir.