İlahiyat fakültesi

(İlahiyat Fakültesi sayfasından yönlendirildi)

İlahiyat fakültesi, dinler, dinlerin karşılaştırılması, dinler tarihi ve dinlerin değişik bilim alanlarıyla ilgili eğitiminin verildiği yükseköğretim kurumu.

Özellikle Hristiyanlık ve Yahudiliğin çoğunluk olarak kabul gördüğü ülkelerde ilgili ilahiyet fakültelerinde başlıca bu dinler olmak üzere diğer dini bilgi ve birikime dair eğitimler verilmektedir.

Türkiye

değiştir

Türkiye'de Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla beraber ilk defa Darulfünun İlahiyat olarak kurulmuştur. 1933'teki üniversite reformunun ardından bu fakülte öğrenci azlığı gerekçe gösterilerek kapatılmış olup bu bölümün yerine İstanbul Üniversitesi'nde bir enstitü kurulmuştur. 1949 yılına gelindiğinde ihtiyaçtan ötürü atılan adımlar çerçevesinde Ankara Üniversitesi'ne bağlı bir İlahiyat Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. 1959 yılında ise İmam Hatip Okulu mezunlarının eğitimlerine devam edebilmeleri için Yüksek İslam Enstitüleri kurulmuştur. Bu enstitüler 1982 yılında İlahiyat Fakültesi'ne dönüştürülmüşlerdir.

Türkiye'de İlahiyat Fakültelerinde başta İslamiyet olmak üzere, değişik dinler incelenmektedir. Müftüler, din adamları bu fakültelerde yetişir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda anayasa gereği zorunlu okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleri ile İmam Hatip Liseleri'nde ve Anadolu İmam Hatip Liseleri'nde din ile ilgili meslek derslerini veren öğretmenler de bu fakültelerde yetişir.

Ayrıca bakınız

değiştir