Enstitü, belirli bir amaç için oluşturulmuş organize bir kuruluştur. Sıklıkla özel konularda araştırma yapmak için oluşturulurlar. Bazı ülkelerde enstitüler üniversitelerin bir parçası olabilir. Enstitü kelimesi Latince kelime olan Institute veya institutum’dan gelmektedir.

Genellikle enstitüler belirli konularda araştırma yapmak için oluşturulmuş araştırma ve sosyal kuruluşlarıdır (araştırma enstitüsü veya sosyal enstitüsü).[1] Ayrıca mesleki veya profesyonel bir kuruluş da olabilirler.

Kaynakça değiştir

Ayrıca bakınız değiştir