Çavuşbaşı Osmanlı tarihinde Divan-ı Hümayun çavuşlarının amiridir.

Divan-ı hümayunda reis'ül-küttaba yardımcılık yapan çavuşbaşı, padişahın huzuruna çıkacak elçilere eşlik etme görevinde idi. Divan çalışmalarında elinde gümüş bir değnek ile ayakta dururdu. Divan üyelerini karşılamak ve uğurlamak, Divan'ın çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesini sağlamak başlıca görevlerinden idi.

Fatih Kanunnamesi'ne göre Divan'da alınan kararları sadrazamın özel mührü ile tasdik eden çavuşbaşı, divan üyelerine sunulan yemeklere de gözcülük ederdi. Özel çalışma alanı, Divan-ı Hümayun'un hemen yanında yer alıyordu.

Büyük Tezkireci ve Küçük Tezkireci denen protokol görevlileri çavuşbaşının muavinleri olarak görev yapmışlardır.

19. yüzyılda giderek önemini yitiren çavuşbaşılık 1836'da kaldırılarak yerine Deâvi Nezâreti kuruldu.

Kaynakça

değiştir