Ziraat Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası. 1954 yılında kurulup, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı olarak etkinlik gösteren TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası; TMMOB Yasası; 7472 sayılı ziraat mühendisliği yasası, oda tüzüğü ve ziraat mühendislerinin görev ve yetkilerine ilişkin tüzük hükümleri doğrultusunda mesleki faaliyette bulunmaktadır.

Logosu

Genel merkezi Ankara'da olan Ziraat Mühendisleri Odası'nın halen tüm ülke ölçeğine yayılan 28 Şubesi, 52 il temsilciliği vardır.

Dış bağlantılar

değiştir