Ziraat mühendisliği

bitki koruma iş alanları

Ziraat mühendisliği bitkisel üretim (tarla bitkileri, bahçe bitkileri) ve zootekni (büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı, kümes hayvanları, arıcılık, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik) yanında süt teknolojisi, tarımsal biyoteknoloji, tarım makinaları, tarımsal enerji sistemleri, tarımsal yapılar (kültür-teknik), arazi ve su kaynakları, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi, tarım ürünleri teknolojisi, bitki koruma, peyzaj mimarlığı, biyoyakıt ve biyogaz enerji üretimi alanlarında uğraş veren mühendislik dalıdır.[1]

Ziraatte kullanılan traktör.

Bitkisel üretim

değiştir

Kaliteli tahıl, sebze, meyve ile endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi alanında bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Tarım teknolojisi

değiştir

Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretimin projelendirilmesi alanında bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

değiştir

Bitkisel üretim

değiştir
 • Bulunduğu yörenin toprak analizini yapmak,
 • Toprağın verimini artırıcı önlemler almak,
 • Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirlemek,
 • Tohumların ekilmesi, fidelerin ve fidanların dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması, ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirlemek,
 • Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili yöntemler geliştirmek,
 • Bitkilerin hastalıklardan ve zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapmak,
 • Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tarım teknolojisi

değiştir
 • Tarım arazisinin yapısını inceleyerek teraslama, düzeltme işlemlerini planlamak,
 • Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlamak (Baraj, Su kanalları vb)
 • Hayvan Barınakları (ahır, ağıl, gölet, kümes), sera inşaatı, köy konutları, köy yolları, su depoları için planlar hazırlamak ve yapımını denetlemek,
 • Tarımsal üretimde kullanılan alet ve makinaları (traktör, rüzgâr ve güneş enerjili sulama sistemleri vb.) tasarlamak ve üretim (imalat) sürecini denetlemektir.

Ziraat Mühendisliği (Bitkisel Üretim) programında okumak isteyen bir öğrencinin;

 • Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
 • Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
 • Bedence, arazide çalışabilecek kadar sağlıklı bir kişi olması gerekir

Ziraat Mühendisliği(Tarım Teknolojisi) programında okumak isteyen bir öğrencinin;

 • Matematik kavramlarla düşünebilen ve problem çözebilen,
 • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
 • Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen, mekanik kavramlarla akıl yürütebilen,
 • Yönergeyi izleyebilme yeteneğine sahip,
 • El-göz koordinasyonuna sahip,
 • Bir işi plana uygun olarak yürütebilen bir kişi olması gerekir.

Çalışma ortamları

değiştir

Ziraat Mühendisleri (Bitkisel Üretim): Tüm işlerini açık havada yürütürler. Çalışırken çiftçilerle iletişim halindedirler.

Ziraat Mühendisleri (Hayvansal Üretim): Kapalı ve açık alanlarda çalışabilirler. Genellikle hayvancılık işletmelerinde, özel veya kamu işletmelerinde çalışabilirler. Bunun yanında kendi işletmelerini kurabilirler. Yem fabrikaları, tavukçuluk işletmeleri, besicilik ve süt sığırcılığı işletmeleri ile koyun ve keçi yetiştiriciliği işletmelerinde çalışabilirler

Ziraat Mühendisleri (Tarım Teknolojisi): Meslek elemanları, tarım alet ve makineleri üreten kamu ve özel kuruluşlara ait fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışırken; ziraat mühendisleriyle, makine mühendisleriyle, makine teknisyenleriyle, çiftçilerle, meslektaşlarıyla ve işçilerle iletişim halindedirler.

Etkinlik alanları

değiştir

İstek duydukları alana göre;

 • Mantarcılık, fidancılık, tohumculuk, seracılık
 • Zirai karantina ve zararlı mücadelesi
 • Tarım ilaçları
 • Tarım araç ve makinaları üretim evleri,
 • Tarımsal tasarılandırma, işletme, pazarlama ile ilgili her türlü konu
 • Tarım ekonomisi
 • Zootekni
 • Tarımsal makine projelendirme ve tasarlama
 • Tarımsal Yapı projelendirme ve tasarlama
 • Bilirkişilik ve danışmanlık
 • Arazi sınırı belirleme ve projesini çizme

işlerini yapabilecek yasal yetkinliktedirler.

Kaynakça

değiştir
 1. ^ Nijman, Jan (2020). Geography: Realms, Regions, and Concepts (20. bas.). Wiley. ISBN 978-1119607410.