Zootekni

Zootekni, hayvanların evcilleştirilmesi ya da tutsak edilmesini idare etme ziraatı. İşleme, üretme ve koruma gibi evreleri vardır.

Zootekni programının amacı, ürünlerinden yararlanılan hayvanların üretimi, ekonomik verimlerinin geliştirilmesi, bakımları, beslenmeleri ve değerlendirilmeleri konusunda çalışacak insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır. Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahi, Yemler ve Hayvan Besleme ile Biyometri - Genetik Anabilim Dallarına sahiptir.

Programda okutulan belli başlı derslerDüzenle

Zootekni programında temel bilim dersleri olarak; Botanik, Zooloji, Fizik, Kimya ve Matematik, Temel Mühendislik ve Genel Ziraat Mühendisliği olarak; Genetik, Meteoroloji, Organik Kimya, Genel Ekonomi, Teknik Resim, İstatistik, Tarım Ekonomisi, Genel Mikrobiyoloji, Genel Tarla Bitkileri, Ölçme Bilgisi, Hayvan Yetiştirme İlkeleri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Hayvan Ekolojisi, Genel Bahçe Bitkileri, Tarım Tarihi ve Deontolojisi, Tarımsal Kıymet Takdiri, Tarım Alet ve Makineleri, Toprak Bilgisi, Bitki Koruma, bölüm dersleri olarak; Hayvancılık Organizasyonları, Hayvan Hastalıkları ve Sağlık Koruma, Hayvan Besleme Biyokimyası, Hayvan Anatomi ve Fizyolojisi, Yemler Bilgisi ve Teknolojisi, Hayvancılıkta Bilgisayar Uygulamaları, Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama, Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması, Araştırma ve Deneme Metotları, Hayvan Refahı, Kürk Hayvanları Yetiştirme, Hayvancılıkta Biyoteknoloji, Büyükbaş Hayvan Yetiştirme, Ruminant Hayvan Besleme, Kanatlı Hayvan Yetiştirme, Su Ürünleri Yetiştirme İlkeleri, Atçılık, Organik Hayvancılık, Rasyon Hazırlama Teknikleri, Hayvan Islahı, Kanatlı Hayvan Besleme, Arı Yetiştiriciliği, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme, Hayvancılıkta Proje Hazırlama ve Değerlendirme ve Alternatif Kanatlı Hayvan Yetiştirme gibi dersler teorik ve uygulamalı olarak okutulmaktadır.

Gereken niteliklerDüzenle

Ziraat mühendisliğinin zootekni alanında çalışmak isteyenlerin normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, temel bilimlere, özellikle zoolojiye ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, inceleme ve araştırma merakı olan kimseler olmaları beklenir.

Mezunların kazandıkları unvan ve yaptıkları ışlerDüzenle

Zootekni programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir. Zootekni alanında yetişen ziraat mühendisi, ürünlerinden yararlanılan hayvanların verimliliklerinin artırılması yönünde araştırmalar yapar, ayrıca hayvanların verimliliklerinin artırılması için nasıl barındırılmaları ve beslenmeleri gerektiği konusunda üreticileri aydınlatır.

Çalışma alanlarıDüzenle

Zootekni Bölümü dört yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Zooteknist Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olurlar. Mezunlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, Tarımsal Araştırma Kurumlarında, Tarımsal Kooperatiflerde, Ziraat Bankası ve Belediyeler yanı sıra tarımsal üretim, ithalat ve ihracat işleri ile uğraşan özel kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca mezunlar tavukçuluk, süt ve besi sığırcılığı işletmelerinde, yem fabrikalarında, özel yem analiz laboratuvarlarında, yem katkı maddeleri pazarlayan yerli ve yabancı özel firmalarda çalışabilmektedir. Diğer yandan zooteknistler özel çiftlik kurarak kendi çiftliklerini de başarı ile yönetmektedirler. Bu sahada akademik ilerleme sağlamak isteyen mezunlar değişik üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans üstü eğitime yönelmekte ve başarılı olanlar akademik kadrolara da geçebilmektedir.

Zootekni Bölümü Bulunan ÜniversitelerDüzenle

Adnan Menderes Üniversitesi (aydın)Ziraat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi (antalya)Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi (erzurum)Ziraat Fakültesi, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çukurova Üniversitesi (adana)Ziraat Fakültesi, Dicle Üniversitesi (diyarbakır)Ziraat Fakültesi, Ege Üniversitesi (izmir)Ziraat Fakültesi,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (tokat)Ziraat Fakültesi, Harran Üniversitesi (şanlıurfa)Ziraat Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi (hatay) Ziraat Fakültesi, Namık Kemal Üniversitesi (tekirdağ)Ziraat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (samsun)Ziraat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi (konya)Ziraat Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ısparta)Ziraat Fakültesi, Uludağ Üniversitesi (Bursa) Ziraat Fakültesi, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi( Kırşehir ),Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi (ORDU),Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi(UŞAK)

Dış bağlantılarDüzenle