Zeniketes

Zeniketes M.Ö.1.yüzyılda Kilikia'da yaşamış Korsan lideridir.Olympos ve çevre bölgeleri ele geçirip güçlü bir iktidar kurmuştur.Doğu Akdeniz ticaretini tehdit etmeye başlamıştır.Zeniketes Kilikia korsanları arasında öne çıkmaktadır.Mithra ve Kybele kültleri çevresinde toplanan bu insanlar, bölgeye yerleşen Trak ve Frig kökenli insanların soyundan geliyordu.M.Ö.78'de Roma Kilikia'ya donanmasını gönderir.Yenileceğini anlayan Zeniketes intihar eder.