Zımba (tablet baskı)

Zımba, tablet baskı makinesinin bir parçasıdır. Tablet basımı esnasında alt zımba ve üst zımba doldurulan toza büyük bir kuvvet uygulayarak tozun sıkışıp katı tablet haline gelmesini sağlar.