Yediler, kendilerine özel görevler verilmiş peygamberler; İbrahim, Halil, Musa, Harun, İdris, Yusuf ve İsa.

Yedilerin halk arasında geçerli diğer tanımları değiştir

Bir başka tanım ateş, su, toprak, rüzgâr, can(erkek), canan(kadın), çoban(çocuk) olarak Vahdeti tanımlayan birliktir. Alevilik inancında Üçler, Beşler, Yediler, Onikiler (12 İmam) ve Kırklar (Kırklar Meclisi) sıralamasında önemli bir yeri vardır. Ali Şia'sının İslam inancında ezoterik, başka deyişle batıni temelini oluşturan bu sıralamada Yediler tanımlamasına İslam dışında Kitab-ı Mukaddes'in Kenan ülkesinde Davut zamanı "yedilere" erişmek için mücadele eden Musevileri anlattığı kısımda geçer. Ancak İslam'daki Yedilerin Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin yanı sıra Kırklar'dan biri olduğu Hatai şiirlerinde ve dini menkıbelerde geçen Selman-ı Farısi'den oluşması bunu benzerlik olarak yorumlama sonucunu doğurur.

Yedi Rakamı değiştir

Yedi, Türk halk inancında İslâmiyet ile birlikte önem kazanmış bir rakamdır. İslam dininin kutlu sayısı olduğu söylenebilir. Örneğin Kuran'da göklerin yedi kat olduğu farklı ayetlerde vurgulanır. Hac ibadeti esnasında Kâbe yedi kez tavaf edilir. Yusuf’un rüyâlarında yedi rakamı (mesela, yedi besili inek ve yedi cılız inek gibi) ön plana çıkar. Ayrıca Ortadoğu kökenli dinlerde, özellikle Hristiyanlıkta Tanrı’nın yeryüzünü altı günde yarattığı ve yedinci gün dinlendiği söylenir. Hafta yedi günden oluşur. Bunun dışında gökkuşağında yedi renk ve Büyükayı takımyıldızında 7 parlak yıldız vardır. Halk inancında bunlarla ilgili efsanelere rastlanır.

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Alevi-Bektaşi İnancının Esasları". 17 Mart 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2008. 

Dış bağlantılar değiştir