Yaratma Cesareti, Rollo May'in bir kitabı.

Yaratma Cesareti
YazarRollo May
TürPsikoloji
Yayım1987 (1. Basım)
YayımcıMetis Yayınları
ISBN975-342-190-7

Alıntı değiştir

"Rank aynılık psikolojisine karşı çıkarak farklılık psikolojisini önerir.Nevrotik karakterin ya da çokluk şizoid de denilen tipin ortaya çıkışını şöyle anlatır: "Kişi ilk önce kendine ait bir istemin varlığının bilincine vararak diğerlerinden farklı olduğunu algılar, sonra bu farklılığı aşağı bir şey olarak yorumlar, bunun sonucunda istem gücünü ahlaksal açıdan yıpratır... İstem gücünün diğer bir istemin karşısında yitirilmesi aslında istemlerin bir mukayesesinden ve farklılığının bilincine varılmasından başka bir şey değildir." Buradaki can alıcı nokta,sorgulamanın ve lanetlemenin istemin içeriğine değil, bizzat kendisine gelmesidir, yani istem karşı-isteme ve bu istemin tüm içerikleri de kötüye dönüşmüştür."

Dış bağlantılar değiştir