Yarı tanrı

Yarı tanrı, tanrı ve insanın ölümlü veya ölümsüz çocuğu olabileceği gibi, ölümünden sonra tanrısal statüye ulaşan figürleri tanımlamak için de kullanılır. Bazen küçük tanrılardan bahsederken de bu terim tercih edilir.

"Cuchulainn, Culann'ın Tazısını Vahşice Öldürürken", Stephen Reid, 1904