Yahudi mezarlığı

Yahudi mezarlığı (İbraniceבית עלמין, "Beyt Olamin") diğer mezarlıklar gibi ölülerin gömüldüğü yer olup Hristiyan mezarlarında bulunmayan niteliklere sahiptir.

Yahudilik'te mezarlıklar kutsal bölgelerdir. Ölülerin gömüldüğü topraklar asla rahatsız edilmemeli ve mezarlar kaldırılmamalıdır.

IAJGS Mezarlık sitesine göre[1] mezarlıklar özel Yahudi gelenek ve görenekleri içerir. İbranice "bet kevarot" (kabirler evi) veya "bet olam" (sonsuzluk evi) olarak bilinen mezarlıklar kutsal kabul edilip buraya gömülecek olan Yahudiler son yolculuğa uğurlanırken özel takdis töreni düzenlenir. Bir Yahudi cemaatinin vazifelerinden en önemlisi bir Yahudi mezarlığı tahsis etmektir ve bu mezarlıklar genelde cemaat bütçesiyle satın alınıp desteklenir.

Tarihçe Değiştir

İlk Yahudi mezarlıkları, Orta Çağda diğer mezarlıklarda da görüldüğü gibi, şehir dışına inşa edilirdi.

Geleneksel olarak ölünün ayakları Kudüs'e doğru çevrilirken bu kati bir kural değildir. Haskala döneminde Yahudi mezar taşlarına İbranice'nin yanı sıra bulunulan bölgenin dilinde de yazılar yazılmaya başlandı. Yine bu dönemde Hristiyan geleneğinin etkisiyle gösterişli mezar taşları dikildi.

Nazi Almanyası döneminde Yahudi mezarlıkları yerle bir edildi.

Avrupa'nın en büyük Yahudi mezarlıkları Budapeşte (Kozma Sokağı Mezarlığı), Łódź, Prag (Yeni Yahudi Mezarlığı), Varşova (Okopowa Sokağı Yahudi Mezarlığı) ve Berlin (Weißensee Mezarlığı)'de bulunur.

Birçok Yahudi mezarlığıyla ilgili detaylı bilgi, misyonu dünyadaki Yahudi mezarlıklarını belgelemek olan International Jewish Cemetery Project2 Ocak 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Uluslararası Yahudi Mezarlığı Projesi) sitesinde bulunur.

Ayrıca bakınız Değiştir

Kaynakça Değiştir

Dış bağlantılar Değiştir