Yüz Düşünce Okulu

Yüz Düşünce Okulu (Çince: 諸子百家; pinyin: zhūzǐ bǎijiā) Antik Çin'de M.Ö. 6 yy ile M.Ö. 221 yılları arasında, Bahar ve Güz Dönemi ile Savaşan Devletler dönemi arasında ortaya çıkmış olan çığır açıcı düşünce okullarıdır.[1]

Çin Tarihi'nde bu dönem küçük devletçikler veya beyliklerin sürekli olarak birbirleriyle savaştığı, çatıştığı kanlı bir dönem olarak bilinir.[1]

Öte yandan Çin Düşünce Tarihi'nin altın çağı olarak da anılır. Kainat, yaşam, toplumlar, doğa, tıp, teknoloji, strateji ve daha birçok farklı sahalarda öğreti, felsefe ve akımların özgürce serpilip geliştiği bir dönemdir. Bu yüzden Yüz Düşünce Okulu'nun Çekişme Çağı (百家爭鳴/百家争鸣; bǎijiā zhēngmíng; pai-chia cheng-ming) olarak da anılır.[1]

Sürekli süzülerek ortaya çıkan bu dönemin görüş ve bilgi birikimi, günümüzdeki birçok Asya ülkesinin yaşam tarzının ve toplum bilincinin oluşması üzerinde çok büyük etkisi vardır. Bu çağın üstad öğretmenleri devletlerin, savaşların ve diplomasinin yönetim yöntemleri konusunda hükümdarlara danışmanlık da yapmışlardır.

Savaş halindeki küçük devletlerin ve beyliklerin bir merkezi yönetim altına birleştiği Çin Hanedanlığı dönemiyle bu dönem bitmiştir. Çin ve çevresinde bu görüş okullarından bir kısmı yaşamayı başarmıştır ve günümüzde hala etkisini sürdürmektedir.

Dao Okulu

değiştir

Dao (Yol) öğretisinin en önemli temsilcileri Lao Zi ve Çuang Zi'dir. Çin toplum ve düşünce yapısı üzerinde en etkili olmuş okuldur. Kainatın açıklanması, Çin Tıbbı'nın temelleri, doğanın işleyişi gibi temel bilimlerin merkezinde Dao anlayışı yer alır. Aslında Çin'de ortaya çıkmış ve neredeyse tüm okulların üzerinde etkisi vardır.

Konfüçyüs Okulu

değiştir

Kong Zi (Konfüçyüs) devlet yönetimi üzerinde en etkili olmuş isimdir. Hala Çin devlet yönetimi ve toplumun düzen anlayışı üzerinde Kong Zi'nin erdem anlayışı baskındır.

Mo Okulu

değiştir

Yin Yang Okulu

değiştir

Kanuncular Okulu

değiştir

Adlar ve Biçimler Okulu

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b c Mitter, Rana (2016). Modern China : a very short introduction (2. bas.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198753704.