Papa XI. Innocentius, asıl adı Benedetto Odescalchi (d. 16 Mayıs 1611 Como, Lombardiya, Milano Dükalığı (günümüzde İtalya),– ö. 12 Ağustos 1689 Roma), 21 Eylül 1676 - 12 Ağustos 1689 döneminde papa.

XI. Innocentius
Inocencius portresi (1670-80)
DoğumBenedetto Odescalchi
16 Mayıs 1611
Como, Lombardiya, Milano Dükalığı, (günümüzde İtalya)
Ölüm12 Ağustos 1689 (78 yaşında)
Roma, Papalık Devletleri, (günümüzde İtalya)
Etkin yıllar21 Eylül 1676 - 12 Ağustos 1689
Yerine geldiğiX. Innocentius
Yerine gelenIX. Clemens
DinHristiyanlık (Katolik)
Papa XI. Innocentius'un arması

Hayatı değiştir

Papalıktan önce değiştir

Benedetto Ödescachi 1611'de Como'da doğdu. Babası Livio Odescalchi adlı bir asilzade, annesi Gandino'lu Paola Castelli Giovanelli idi. Bir erkek bir kız kardeşi vardı. Benedetto eğitimine yerel Cizvit kolejinde başladı. Babası 1626 öldü. 15 yaşında olan Benedetto Odescalschi okulun edebiyat bölümünü bitirdi. Amcaları Cenova'da bir banka kurup küçük tasarruflar toplayıp kredi vermeye başlayıp işlerini genişletmişlerdi; büyük meblağlarda kredi vermeye; uluslararası bankacılık yapmaya başlamışlardı ve Milano ve Roma gibi İtalyan ve Nuremberg, Krakov gibi Avrupa'nın mali merkezleri ile iş bağlantıları bulunmaktaydı. Benedetto 15 yaşında iken bu aile bankasında stajyer memur olmak için annesi ile Genova'ya yerleşti. 1630'da yörel bir veba salgınından hayatını gayet güçlükle kurtardı ama annesi bu salgında oldu.

1632 ile 1636'da Benedetto hukuk üzerinde yüksek tahsili yapmak için önce Napoli'de sonra da Roma'da bulundu. Roma'da iken Papalık Devletleri yüksek noterlik dairesinde önemli bir memurluğa tayin edildi. Sonra sırayla "Papalık Ticaret Odası" başkanlığı; Ancona'da tedarik dairesi başkanlığı; Mecerata baş idarecisi ve Piacenza valisi görevleri verildi. Papa X. Innocentius tarafından Mart 1645'te "Sany Cosma ve Damino" Kardinal-Papazı tayin edildi. Biraz sonra da Sant'Orofrio Kardinal-Papazı yapıldı. Kardinallik yapmakta iken dipten Hristiyan inançları, hayırseverliği, hayır görevlerine hiç nefisini düşünmeden bağlılığı dolayısıyla cemaati tarafından gayet çok beğenilmişti. Ortaya çıkan gayet ciddi açlıktan etkilenen ahaliye destek sağlamak için Ferrera'ya papalık temsilcisi olarak gönderildiği zaman günün papası onu halka "fakirlerin babası" olarak tanıtmıştı. 1850'de Novarra başpiskopusu olarak tayin edildi. Bu piskoposluk bölgesinde kiliseye gelen her türlü kilise gelirlerini hasta ve fakirlere sarf etmesi ile iyi isim yaptı. 1656'da yerine kardeşi Guido geçerek bu başpiskoposluktan ayrıldı. Roma'ya gitti ve orada hayır işleri ile uğraşmaya başladı.

9 Aralık 1669'da Papa IX. Clemens öldüğünde Benedetto Odescalchi papa olarak seçilmeye favori olan adaydı. Fakat Fransa devleti tarafından bu kabul edilmediği için papa olarak X. Clemens seçildi. Papa X. Clemens 1670'te ölünce Fransa Kralı XIV. Louis gayet ısrarlı olarak Odescalchi'yi papa olarak kabul etmeyeceğini belirtti ise de papayı seçen seçmen kardinaller meclisi onun isteklerine uymadılar. 21 Eylül 1676'de Benedetto Odescachi Papa olarak seçildi ve XI. Innocentius ismini aldı.

Papa olduktan sonra değiştir

Papa seçilir seçilmez XI. Innocentius Katolik Kilisesi'nin hiyerarşisinin çok gevşek olan mali görüş ve tutumunu değiştirmeye çalıştı. Papazları tekrar hasta ve fakirler tarafını tutan kişiler olmaya çağırdı. Bu nedenle Roma'daki ve diğer kardinalliklerdeki kilise hiyerarşisine bildiri yayınlayarak kilise ayinleri sonunda toplanan gelirlerin, lüks kilise giysileri ve ayinlere harcanması yerine, hayır harcamalarına döndürülmesini bildirdi. Papa olduğu zaman Katolik Kilisesi merkezi hiyerarşideki giderlerin gelirlerden açığı 170,000 scudiyi bulmuştu ve onun tavsiye, tedbir ve emirleri ile bu açık birkaç yılda kapanma yoluna girdi. Kendisi çok bir mütevazı ve hatta fakirlere layık bir hayat yaşamaya başladı. Katolik kilisesi hiyerarşisinin de en üsteki kardinallerden en altta bulunan kırsal papazlara kadar gösteriş yerine mütevazı yaşamalarını arzu ettiğini bildiren beyannameler yayınladı.

XI. Innocentius'un Papalık döneminde Katolik Kilisesi devamlı olarak Fransa Krallığı hükûmeti ile, özellikle Fransa Kralı XIV. Louis'in mutlak idaresi ile, çekişme halinde idi.

XI. Innocentius Katolik hasta ve fakirlerine uyguladığı insancıl prensipler ve tedbirlerle gayet tezat teşkil edecek dış politika uygulamaktan hiç çekinme duymamıştır. II. Viyana Kuşatması sırasında Lehistan kralı III. Jan Sobieski'yi Viyana'nin yardımına koşmaya ikna ettiği gibi, Osmanlılar kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Avrupa güçlerini Osmanlılara karşı Kutsal İttifak adı altında birleşmesine ve böylece savaşın tüm Balkanlara yayılmasına büyük destek vermiştir. Avusturyalıların Macaristan'da yerleşik olan Türkleri ve Katolik olmayan Protestan Macarları etnik olarak temizlemek için hiç insafsızca uyguladıkları strateji ve taktiklerin ortaya çıkardığı büyük mali yükü, verdiği büyük sübvansiyonlarla karşılamış olduğu gibi, bu insanlık dışı politikalara doktriner manevi destek sağlamıştır. Avusturya'ya Viyana'nın kuşatmasının sona ermesinden sonra savaş devam etmesi için milyonlarca "scudi"yi karşılıksız mali destek olarak hibe etmiştir. Avusturyalıların Eylül 1688'de Belgrat kalesini ele geçirmelerini büyük bir heyecanla Katolik Kilisesi olarak kutlanmasına başı çekmiştir.

Papa olarak Dingincilik 1687'de resmen kınadı[1].

Kaynakça değiştir

  1. ^ Hıristiyanlık Tarihi. Colin Brown. Yeni Yaşam Yayınları. 1977. s. 498 ISBN 975-8318-86-1. 

Dış bağlantılar değiştir

Katolik Kilisesi unvanları
Önce gelen:
X. Clemens
 
Papa

21 Eylül 1676 - 12 Ağustos 1689
Sonra gelen:
VIII. Alexander