Windows İnternet Ad Hizmeti

Windows İnternet Ad Hizmeti, hizmetinin başlıca amacı bilgisayarların NetBIOS adlarını IP adreslerine çevirmektir. Ayrıca bilgisayarların üzerlerindeki bazı özel hizmetlere ilişkin bilgiler verir ve bir etki alanı denetçilerini (Domain Controller - DC]) de gösterir.