Wikia Search

Wikia search, Vikipedi'nin önderliğinde kurulan semantik web tabanlı bir arama motorudur.

Semantik Web veya Web 3.0 denilen yeni nesil web projesinin vadettiği şeylerden birisi, İnternet bilgi yığınını Google'ın mevcut tasarımı ve algoritması ile hiçbir zaman başaramayacağı bir biçimde İnternet dünyasını kuşatan kitlesel bilginin yeniden yapılandırılarak anlamlandırılabilmesidir.

Semantik web teknolojisinin özünde insan mantığının arama stratejisinin kullanılması yattığından dolayı "google arama makinesinin" semantik web olgusuyla başa çıkabilmesinin olanağı bulunmamaktadır. Semantik Web teknolojisinin temel gereklerinden birisi olan bildirimsel derleme lisanı (declarative ontological language-OWL) mantığı ile alan adlarına bağımlı olmadan, kendine özgü ontolojik bağlar kurarak anahtar kelimelerle tam olarak benzeşmese bile aranılanı bulmaya yardım ve hizmet eden bir sistem geliştirmektir.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle